settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný dar milosrdenstva?

Odpoveď


V Ježišovej horskej kázni je jedno z blahoslavenstiev: „Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.“ (Matúš 5:7). Milosrdenstvo je to, čo vyjadrujeme, keď nás Boh vedie k súcitu v našich postojoch, slovách a skutkoch. Je to viac než len súcit s niekým; je to uskutočnená láska. Milosrdenstvo túži odpovedať na bezprostredné potreby druhých a zmierniť utrpenie, osamelosť a smútok. Milosrdenstvo rieši fyzické, citové, finančné alebo duchovné krízy veľkorysou, obetavou službou. Milosrdenstvo je zástancom ponížených, chudobných, vykorisťovaných a zabudnutých a často koná v ich prospech.

Dobrý príklad milosrdenstva sa nachádza v Matúšovi 20:29-34: „Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: „Zmiluj sa nad nami, Pane, Syn Dávidov!“ Zástup ich okríkal, aby mlčali. Oni tým hlasnejšie kričali: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Ježiš zastal, zavolal ich a opýtal sa: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči!“ Ježiš sa zľutoval nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali ho.“ Všimnite si, že slepci si milosrdenstvo nespájali s pocitom, ale s činom. Ich fyzický problém spočíval v tom, že nevideli, takže pre nich bol skutkom milosrdenstva Kristov zásah, ktorý im vrátil zrak. Milosrdenstvo je viac ako pocit; vždy po ňom nasleduje čin.

Tento dar má praktické uplatnenie v podobe aktívnej služby, ako aj zodpovednosti robiť to s radosťou (Rimanom 12:8). Okrem toho sme všetci povolaní byť milosrdní. Ježiš v Matúšovi 25:40 hovorí, že „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“. Matúš 5:7 sľubuje milosrdenstvo tým, ktorí sú milosrdní voči iným. Ako duchovne mŕtvi a slepí hriešnici na tom nie sme o nič lepšie ako dvaja slepci z Matúšovho evanjelia 20. Tak ako oni boli úplne závislí od Kristovho milosrdenstva, aby im vrátil zrak, aj my sme závislí od neho, aby nám ukázal „svoje milosrdenstvo a dal nám svoju spásu“ (Žalmy 85:7). Toto základné pochopenie, že naša nádej závisí len od Kristovho milosrdenstva, a nie od nejakých našich zásluh, by nás malo inšpirovať k nasledovaniu Kristovho príkladu súcitnej služby a k preukazovaniu milosrdenstva druhým, ako bolo preukázané nám.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný dar milosrdenstva?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries