settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Duch Svätý je náš Paraklét?

Odpoveď


Po tom, čo Ježiš oznámil učeníkom, že ich čoskoro opustí, dal im potom vyhlásenie, ktoré ich veľmi povzbudilo: „A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy“ (Ján 14:16-17).

Grécke slovo preložené ako „Tešiteľ“ alebo „Radca“ (ako sa nachádza v Ján 14:16 a 26; 15:26 a 16:7) je parakletos. Tento tvar slova je nepochybne pasívny a správne znamená „ten, kto je povolaný po boku iného“; slovo nesie sekundárny pojem týkajúci sa účelu povolania po boku: radiť alebo podporovať toho, kto to potrebuje. Týmto radcom alebo Paraklétom je Boh Duch Svätý, tretia osoba Trojice, ktorá bola „povolaná po našom boku“. Je to osobná bytosť a prebýva v každom veriacom.

Počas svojej pozemskej služby Ježiš viedol, ochraňoval a učil svojich učeníkov, ale teraz, v Jánovom liste 14-16, sa ich chystá opustiť. Sľubuje, že k učeníkom príde Boží Duch a bude v nich prebývať, pričom nahradí fyzickú prítomnosť ich Majstra. Ježiš nazval Ducha „iným Tešiteľom“ - iným toho istého druhu. Boží Duch sa od Božieho Syna nelíši svojou podstatou, pretože obaja sú Boh.

Počas starozákonnej éry Boží Duch prichádzal na ľudí a potom ich opúšťal. Boží Duch odišiel od kráľa Saula (1. Samuelova 16:14; 18:12). Dávid, keď vyznával svoj hriech, prosil, aby mu Duch nebol odňatý (Žalmy 51:11). Ale keď bol Duch daný o Letniciach/Turíciach, prišiel k Božiemu ľudu, aby s ním zostal navždy. Môžeme Ducha Svätého zarmútiť, ale On nás neopustí. Ako povedal Ježiš v Matúšovi 28:20: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Ako je s nami, keď je v nebi a sedí po Otcovej pravici? Je s nami prostredníctvom svojho Ducha (Pomocníka - Parakletos).

Mať Ducha Svätého ako Parakléta znamená, že v nás ako veriacich prebýva sám Boh. Duch nás učí Slovu a vedie nás k pravde. Pripomína nám, čo Ježiš učil, aby sme sa mohli spoľahnúť na jeho slovo v ťažkých životných chvíľach. Duch v nás pôsobí, aby nám dal svoj pokoj (Ján 14:27), svoju lásku (Ján 15:9-10) a svoju radosť (Ján 15:11). Upokojuje naše srdcia a mysle v nepokojnom svete. Moc prebývajúceho Parakléta nám dáva schopnosť žiť podľa Ducha „a nebudete spĺňať žiadosti tela“ (Galaťanom 5:16). Duch potom môže v našom živote prinášať svoje ovocie (Galaťanom 5:22-23) na slávu Boha Otca. Aké požehnanie je mať Ducha Svätého v našom živote ako Parakléta - nášho Utešiteľa, Povzbudzovateľa, Radcu a Obhajcu!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Duch Svätý je náš Paraklét?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries