settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem rozpoznať vedenie Ducha Svätého?

Odpoveď


Predtým, ako Ježiš vystúpil do neba, povedal svojim učeníkom, že pošle toho, kto bude učiť a viesť všetkých, ktorí v neho veria (Skutky 1:5; Ján 14:26; 16:7). Ježišov prísľub sa naplnil o necelé dva týždne neskôr, keď Duch Svätý prišiel v moci na veriacich o Letniciach/Turíciach (Skutky 2). Keď teraz človek uverí v Krista, Duch Svätý sa okamžite stáva trvalou súčasťou jeho života (Rimanom 8:14; 1. Korinťanom 12:13).

Duch Svätý má mnoho funkcií. Nielenže rozdáva duchovné dary podľa svojej vôle (1. Korinťanom 12:7-11), ale tiež nás utešuje (Ján 14:16), učí nás (Ján 14:26) a zostáva v nás ako pečať zasľúbenia na našich srdciach až do dňa Ježišovho návratu (Efezanom 1:13; 4:30). Duch Svätý na seba berie aj úlohu Vodcu a Radcu, vedie nás cestou, ktorou máme ísť, a zjavuje nám Božiu pravdu (Lukáš 12:12; 1. Korinťanom 2:6-10).

Ako však rozpoznáme vedenie Ducha? Ako rozoznáme naše vlastné myšlienky od Jeho vedenia? Veď Duch Svätý nehovorí počuteľnými slovami. Skôr nás vedie prostredníctvom nášho vlastného svedomia (Rimanom 9:1) a inými tichými, jemnými spôsobmi.

Jedným z najdôležitejších spôsobov, ako rozpoznať vedenie Ducha Svätého, je poznať Božie slovo. Biblia je najvyšším zdrojom múdrosti o tom, ako máme žiť (2. Timotejova 3:16), a veriaci majú skúmať Písmo, rozjímať o ňom a ukladať si ho do pamäti (Efezanom 6:17). Slovo je „meč Ducha“ (Efezanom 6:17) a Duch ho použije, aby k nám hovoril (Ján 16:12-14) a zjavil nám Božiu vôľu pre náš život; tiež nám pripomenie konkrétne miesta z Písma v čase, keď ich budeme najviac potrebovať (Ján 14:26).

Poznanie Božieho slova nám môže pomôcť rozoznať, či naše túžby pochádzajú od Ducha Svätého, alebo nie. Svoje sklony musíme testovať na základe Písma - Duch Svätý nás nikdy nebude nabádať, aby sme robili niečo, čo je v rozpore s Božím slovom. Ak je to v rozpore s Bibliou, potom to nepochádza od Ducha Svätého a mali by sme to ignorovať.

Je tiež potrebné, aby sme boli v neustálej modlitbe s Otcom (1. Tesaloničanom 5:17). Nielenže to udržuje naše srdcia a mysle otvorené pre vedenie Ducha Svätého, ale tiež to umožňuje Duchu hovoriť v našom mene: „Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.“ (Rimanom 8:26-27).

Ďalším spôsobom, ako zistiť, či nasledujeme vedenie Ducha, je hľadať znaky jeho ovocia v našom živote (Galaťanom 5:22). Ak chodíme v Duchu, budeme naďalej vidieť, ako v nás tieto vlastnosti rastú a dozrievajú, a stanú sa zjavnými aj pre ostatných.

Je dôležité si uvedomiť, že máme na výber, či vedenie Ducha Svätého prijmeme alebo nie. Keď poznáme Božiu vôľu, ale nenasledujeme ju, bránime sa pôsobeniu Ducha v našom živote (Skutky 7:51; 1. Tesaloničanom 5:19) a túžba nasledovať vlastnú cestu Ho zarmucuje (Efezanom 4:30). Duch nás nikdy nezavedie do hriechu. Zvyčajný hriech spôsobí, že nám unikne to, čo nám Duch Svätý chce povedať prostredníctvom Slova. Zosúladenie s Božou vôľou, odvrátenie sa od hriechu a jeho vyznanie, ako aj návyk na modlitbu a štúdium Božieho slova nám umožnia rozpoznať - a nasledovať - vedenie Ducha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem rozpoznať vedenie Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries