settings icon
share icon
Otázka

Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?

Odpoveď


Rimanom 12:3-8 a 1. Korinťanom 12 jasne hovoria o tom, že každému kresťanovi sú dané duchovné dary podľa Pánovho rozhodnutia. Duchovné dary sú dávané na budovanie Kristovho tela (1. Korinťanom 12:7; 14:12). Presné načasovanie udelenia týchto darov sa vyslovene nespomína. Väčšina ľudí predpokladá, že duchovné dary sú dané v okamihu duchovného narodenia (moment spásy). Niektoré verše však možno naznačujú, že Boh dáva duchovné dary aj neskôr. Verše v 1. Timotejovi 4:14 a 2. Timotejovi 1:6 sa vzťahujú na dar, ktorý Timotej dostal prostredníctvom „proroctva" v čase jeho vysviacky. To zrejme naznačuje, že počas Timotejovej vysviacky jeden zo starších hovorili o duchovnom dare, ktorý mal Timoteja vyzbrojiť do jeho budúcej služby.

V 1. Korinťanom 12:28-31 a v 1. Korinťanom 14:12-13 sa dozvedáme, že dary vyberá Boh (nie my). Tieto verše tiež naznačujú, že nie každý dostane konkrétny dar. Pavol korintským veriacim píše, že ak aj majú dychtiť a túžiť po duchovných daroch, nech sú to skôr poučné dary, ako napríklad prorokovanie (prehlasovanie Božieho slova za účelom budovania druhých). Prečo by im však Pavol kázal túžiť po „väčších" daroch, ak im už všetky dary boli dané a ak neexistovala možnosť tieto väčšie dary získať? Niekoho to môže viesť k domnienke, že tak, ako Šalamún u Boha hľadal múdrosť, aby bol dobrým vládcom Božieho ľudu, tak aj nám Boh poskytne tie dary, ktoré nám pomôžu byť väčším prínosom pre Jeho cirkev.

Zároveň však stále platí, že tieto dary nie sú udeľované na základe nášho rozhodnutia, ale Božieho. Ak by aj všetci Korinťania túžili po konkrétnom dare, akým je napríklad proroctvo, Boh by ho neudelil každému jednému z nich len na základe ich túžby. Kto by potom plnil ostatné funkcie Kristovho tela?

Jedna vec je absolútne jasná – Boží príkaz je Božie uschopnenie. Ak nám Boh prikazuje, aby sme niečo urobili (svedčiť, milovať nemilých, robiť učeníkov z národov, atď.), zároveň nás k tomu aj uschopní. Pre niektorých nie je evanjelizácia taká prirodzená, ako pre iných, ale Boh všetkým kresťanom prikazuje, aby svedčili a robili učeníkov (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8). K evanjelizácii sme povolaní všetci, či už máme duchovný dar evanjelizácie alebo nie. Odhodlaný kresťan, ktorý sa snaží naučiť sa Písmo a rozvíjať svoje schopnosti vyučovania sa koniec koncov môže stať lepším učiteľom ako ten, kto má duchovný dar vyučovania, no zanedbáva ho.

Sú nám duchovné dary dané, keď prijmeme Krista, alebo sú pestované počas našej cesty s Bohom? Aj, aj. Za normálnych okolností sú duchovné dary prijaté pri spasení, no takisto ich treba rozvíjať prostredníctvom duchovného rastu. Dokážeme sa venovať túžbe svojho srdca natoľko, až sa vyvinie do duchovného daru? Môžeme sa usilovať o konkrétne duchovné dary? Verš v 1. Korinťanom 12:31 naznačuje, že je to možné: „Usilujte sa však ešte o väčšie dary". Môžeš sa u Boha usilovať o duchovný dar a horliť po ňom tým, že sa v danej oblasti budeš snažiť rozvíjať. Ak to však zároveň nie je Božia vôľa, konkrétny duchovný dar jednoducho nedostaneš, a to bez ohľadu na to, ako silno po ňom túžiš. Boh je nekonečne múdry a On vie, prostredníctvom ktorých darov prinesieš najväčší úžitok Jeho kráľovstvu.

Či už sme dostali ten alebo onen dar, všetci sme povolaní rozvíjať sa v oblastiach spomenutých v zoznamoch duchovných darov: pohostinnosti, milosrdenstve, vzájomnej službe, evanjelizácii, atď. Keď sa snažíme slúžiť Bohu z lásky za účelom budovania iných pre Jeho slávu, Jeho meno bude oslávené, Jeho cirkev bude rásť a nás čaká odmena (1. Korinťanom 3:5-8; 12:31 – 14:1). Boh sľubuje, že keď sa v Ňom budeme radovať, naplní túžby nášho srdca (Žalm 37:4-5). To nepochybne znamená, že nás na službu pripraví spôsobom, ktorý nám prinesie uspokojenie a zmysel.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako Boh udeľuje duchovné dary? Dá mi Boh duchovný dar, o ktorý Ho požiadam?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries