settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?

Odpoveď


Slovo „uhasiť" sa v Písme používa v kontexte dusenia ohňa. Keď si veriaci oblečú štít viery ako súčasť svojej Božej výzbroje (Efezanom 6:16), uhášajú moc diablových ohnivých šípov. Kristus o pekle hovorí ako o mieste, na ktorom bude „neuhasínajúci" oheň (Marek 9:48). Podobne aj Duch Svätý je ako oheň, ktorý prebýva v každom veriacom. Chce sa prejaviť v našom správaní a našich postojoch. Keď mu však my, veriaci, neumožňujeme, aby bol viditeľný v našom správaní, a keď robíme to, čo vieme, že je zlé, potláčame alebo uhášame Ducha. Nedovoľujeme Mu, aby sa ukázal tak, ako chce On.

Aby sme pochopili, čo znamená zarmútiť Ducha, musíme si najprv uvedomiť, že to naznačuje, že Duch je osoba. Len osoba môže byť zarmútená. Na to, aby Duch cítil zarmútenie, teda musí byť Božou osobou. Len čo si to uvedomíme, dokážeme lepšie pochopiť, ako je zarmútený – a to najmä preto, že aj my sami bývame zarmútení. V Efezanom 4:30 čítame, že by sme nemali zarmucovať Ducha. Zarmucujeme ho vtedy, keď žijeme ako pohania (4:17-19), klameme (4:25), hneváme sa (4:26-27), kradneme (4:28), preklíname (4:29), keď sme rozhorčení (4:31), keď neodpúšťame (4:32) a keď sme sexuálne nemravní (5:3-5). Zarmucovať Ducha znamená konať hriešnym spôsobom, či už je to iba v mysli, alebo aj v mysli, aj v skutkoch.

Uhášanie a zarmucovanie Ducha majú podobné účinky. Oboje bránia zbožnému životnému štýlu. Oboje nastanú, keď veriaci zhreší proti Bohu a riadi sa vlastnými svetskými túžbami. Jediná správna cesta, po ktorej treba kráčať, je cesta, ktorá vedie veriaceho bližšie k Bohu a k čistote a vzďaľuje ho od sveta a hriechu. Ani nám sa nepáči, keď sme zarmútení a keď sa uháša, čo je dobré. Preto by sme nemali zarmucovať ani uhášať Ducha Svätého tým, že sa Ním odmietneme nechať viesť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená zarmucovať/uhášať Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries