settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný dar proroctva?

Odpoveď


Duchovný dar proroctva je uvedený medzi darmi Ducha v 1. Korinťanom 12:10 a v Rimanom 12:6. Grécke slovo preložené ako „prorokovanie“ alebo „proroctvo“ v oboch pasážach správne znamená „hovoriť“ alebo vyhlasovať Božiu vôľu, vykladať Božie zámery alebo akýmkoľvek spôsobom oznamovať Božiu pravdu, ktorá má ovplyvniť ľudí. Mnohí ľudia nesprávne chápu dar proroctva ako schopnosť predpovedať budúcnosť. Hoci vedieť niečo o budúcnosti mohlo byť niekedy jedným z aspektov daru proroctva, bol to predovšetkým dar ohlasovania („hovorenia ďalej“), nie predpovedania („hovorenia budúcnosti“).

Pastora/kazateľa, ktorý ohlasuje Bibliu, možno považovať za „proroka“ v tom zmysle, že prednáša Božiu radu. S dokončením novozákonného kánonu sa prorokovanie zmenilo z ohlasovania nového zjavenia na ohlasovanie dokončeného zjavenia, ktoré už Boh dal. Júda 3 hovorí o „viere raz navždy odovzdanú svätým“ (zvýraznenie pridané). Inými slovami, viera, ktorej sa držíme, je ustálená naveky a nepotrebuje doplnenie alebo zdokonalenie, ktoré prichádza z mimo biblických zjavení.

Všimnite si tiež prechod od proroka k učiteľovi v 2. Petrov 2:1: „Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia“ (zvýraznenie doplnené). Peter naznačuje, že starozákonná doba mala prorokov, zatiaľ čo cirkev bude mať učiteľov. Duchovný dar proroctva v zmysle prijímania nových zjavení od Boha, ktoré sa majú zvestovať iným, zanikol s dokončením Biblie. V čase, keď bolo proroctvo darom zjavenia, malo sa používať na budovanie, napomínanie a potešovanie ľudí (1. Korinťanom 14:3). Moderný dar proroctva, ktorý sa v skutočnosti viac podobá vyučovaniu, stále ohlasuje Božiu pravdu. Zmenilo sa však to, že Božia pravda je dnes už plne zjavená v jeho Slove, zatiaľ čo v prvotnej cirkvi ešte nebola úplne zjavená.

Kresťania majú byť veľmi opatrní voči tým, ktorí tvrdia, že majú „nové“ posolstvo od Boha. Jedna vec je povedať: „Včera v noci sa mi sníval zaujímavý sen.“ Úplne iná vec je však povedať: „Boh mi včera v noci dal sen a vy ho musíte poslúchnuť.“ Žiadny ľudský výrok by sa nemal považovať za rovnocenný alebo nadradený napísanému Slovu. Musíme sa držať Slova, ktoré už Boh dal, a zaviazať sa k sola scriptura - Písmu jedine.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný dar proroctva?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries