settings icon
share icon
Otázka

Opustí niekedy Duch Svätý veriaceho?

Odpoveď


Stručne povedané, nie. Duch Svätý nikdy neopustí pravého veriaceho. Potvrdzujú to mnohé oddiely v Novej zmluve. V Liste Rimanom 8:9 sa napríklad píše: „Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho." Tento verš jasne hovorí, že ak človek nemá prebývajúcu prítomnosť Ducha Svätého, nie je spasený. Ak by teda Duch Svätý niekedy opustil veriaceho, daný človek by stratil spásny vzťah s Kristom. To je však v rozpore s biblickým učením o večnej záruke kresťanov. Ďalším veršom, ktorý opisuje trvalé prebývanie Ducha Svätého v živote veriacich, je Ján 14:16. Tu Ježiš hovorí, že Otec nám dá iného Tešiteľa, „aby bol s vami až naveky".

Skutočnosť, že Duch Svätý nikdy neopustí veriaceho, je tiež evidentná v Efezanom 1:13-14, kde sa píše, že veriaci „dostali pečať" Ducha Svätého, „ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy." Obraz pečate Ducha je obrazom privlastnenia a vlastníctva. Boh sľúbil večný život všetkým, ktorí veria v Krista a ako záruku, že svoj sľub dodrží, poslal Ducha Svätého, aby prebýval vo veriacich až do dňa vykúpenia. Je to podobne ako so zálohou na auto alebo dom: Boh všetkým veriacim poskytol zálohu za ich budúci vzťah s Ním, a to tým, že zoslal Ducha Svätého, aby v nich prebýval. Skutočnosť, že všetci veriaci dostali pečať Ducha, možno vidieť v 2. Korinťanom 1:22 a Efezanom 4:30.

Pred smrťou, vzkriesením a nanebovstúpením Krista Duch Svätý akoby prichádzal a odchádzal podľa vlastného uváženia. Prebýval v kráľovi Saulovi, ale potom od neho odišiel (1. Samuelova 16:14) a zostúpil na Davida (1. Samuelova 16:13). Po svojom cudzoložstve s Batšebou sa David obával, že Duch Svätý ho opustí (Žalm 51:11). Duch Svätý naplnil Becaleela, aby mohol vyrábať predmety potrebné pre svätostánok (Exodus 31:2-5), nejednalo sa o niečo trvalé. Po Ježišovom nanebovstúpení sa však všetko zmenilo. Počiatkom Letníc Duch Svätý začal natrvalo prebývať vo veriacich (Skutky 2). Trvalé prebývanie Ducha Svätého je naplnením Božieho sľubu, že bude navždy s nami a nikdy nás neopustí.

Hoci Duch Svätý veriaceho nikdy neopustí, náš hriech môže Ducha Svätého „uhášať" (1. Tesaloničanom 5:19) alebo „zarmucovať" (Efezanom 4:30). Náš vzťah s Bohom pod vplyvom hriechu vždy trpí. Hoci je náš vzťah s Bohom zabezpečený v Kristovi, nevyznaný hriech môže brániť nášmu spoločenstvu s Bohom a účinne uhášať prácu Ducha Svätého v našich životoch. Preto je dôležité vyznávať svoje hriechy. Boh je totiž „verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti" (1. Jánov 1:9). Hoci nás teda Duch Svätý nikdy neopustí, môžeme prísť o výhody a radosť z Jeho prítomnosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Opustí niekedy Duch Svätý veriaceho?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries