Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar?


Otázka: Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar?

Odpoveď:
Neexistuje nejaká magická formulka alebo test duchovných darov, ktorý nám môže presne odpovedať, ktoré sú naše duchovné dary. Duch Svätý rozdeľuje dary ako sa sám rozhodne (1 Korinťanom 12:7-11). Zároveň, Boh nechce, aby sme nevedeli o tom, ako si praje, aby sme Mu slúžili. Problém je v tom, že sa ľahko môžeme nachytať do pasce duchovných darov a budeme Mu chcieť slúžiť iba v tých oblastiach, v ktorých cítime, že máme duchovný dar. To nie je spôsob ako fungujú duchovné dary. Boh nás pozval, aby sme mu slúžili v poslušnosti. On nás vybaví s hociktorým darom, alebo darmi, ktoré sú nám potrebné, aby sme vykonali úlohu alebo úlohy, do ktorých nás On pozval.

Spoznávanie nášho duchovného obdarovania je možné na niekoľko spôsobov. Test alebo zoznam duchovných darov, bez toho, že by sme sa úplne spoliehali na ne, nám definitívne môžu pomôcť, aby sme pochopili, kde sa možno nachádza naše obdarenie. Potvrdenie inými ľuďmi tiež osvetľuje naše duchovné obdarenie. Iní ľudia, ktorí nás pozorujú, kým slúžime Pánovi, veľmi často môžu rozpoznať, ktorý duchovný dar sa používa, ktorý my samy berieme ako samozrejmosť, alebo ho vôbec nerozoznávame. Modlitba je tiež dôležitá. Jediná osoba, ktorá presne vie čím sme duchovne obdarovaný je tá, ktorá nám aj dáva ten dar – Duch Svätý. Môžeme sa pýtať Boha, aby nám ukázal čím sme obdarovaný, aby sme mohli lepšie používať naše dary Jemu na slávu.

Áno, Boh pozýva jedných za učiteľov a dáva im dar poúčania. Iných pozýva, aby slúžili a žehná ich darom pomoci. Avšak, špecifické spoznanie nášho duchovného obdarovania nie je výhovorka, aby sme Mu neslúžili v oblastiach, ktoré sú mimo nášho obdarovania. Či je dobre vedieť, ktorý je náš duchovný dar (dary), ktoré nám Boh dal? Samozrejme, že áno. Či je zle, ak sa priveľmi sústreďujeme na duchovné dary a tak zmeškáme možnosť slúžiť Bohu? Áno! Ak sme posvätený tomu, aby si nás Boh použil, On nám dá potrebné duchovné dary na to.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Ako môžem vedieť, ktorý je môj duchovný dar?