settings icon
share icon
Otázka

Čo je to prebývanie Ducha Svätého?

Odpoveď


Prebývanie Ducha Svätého je činnosť, ktorou sa Boh natrvalo usídľuje v tele veriaceho v Ježiša Krista. V Starej zmluve Duch prichádzal a odchádzal od svätých, posilňoval ich pre službu, ale nemusel s nimi nevyhnutne zostať (pozri Sudcov 15:14; 1. Kroník 12:18; Žalm 51:11; Ezechiel 11:5). Ježiš zjavil svojim učeníkom novú úlohu, ktorú bude Duch pravdy zohrávať v ich živote: „zostáva pri vás a bude vo vás“ (Ján 14:17). Apoštol Pavol napísal: „A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1. Korinťanom 6:19-20).

Tieto verše nám hovoria, že veriaci v Ježiša Krista má tretiu osobu Trojice, Ducha Svätého, ktorý v ňom žije. Keď jednotlivec prijme Krista ako osobného Spasiteľa, Duch Svätý dáva veriacemu Boží život, večný život, ktorý je vlastne Jeho prirodzenosťou (Títovi 3:5; 2. Petrovi 1:4), a Duch Svätý v ňom prichádza duchovne žiť. Skutočnosť, že telo veriaceho je prirovnané k chrámu, v ktorom prebýva Duch Svätý, nám pomáha pochopiť, v čom spočíva prebývanie Ducha Svätého. Slovo chrám sa používa na označenie Svätyne svätých, vnútornej svätyne v starozákonnej štruktúre stánku. Tam sa Božia prítomnosť zjavovala v oblaku a stretávala sa s veľkňazom, ktorý raz za rok prichádzal do Svätyne svätých. V Deň zmierenia veľkňaz prinášal krv zabitého zvieraťa a kropil ňou trón na arche zmluvy. V tento výnimočný deň Boh udelil kňazovi a svojmu ľudu odpustenie.

Dnes už v Jeruzaleme nie je židovský chrám a zvieracie obety sa prestali vykonávať. Veriaci v Krista sa stal vnútornou svätyňou Boha Ducha Svätého, pretože veriaci bol posvätený a odpustený krvou Ježiša Krista (Efezanom 1:7). Veriaci v Krista sa stáva príbytkom Božieho Ducha Svätého. V skutočnosti Písmo tiež hovorí, že veriaci je duchovne obývaný Kristom (Kolosanom 1:27) a Bohom Otcom (1. Jánov 4:15) - ide o Trojicu.

Keď Duch Svätý žije vo veriacom, prináša niektoré výsledky, ktoré menia život:

1) Duch prebývajúci v človeku prichádza do duše mŕtvej v hriechu a vytvára nový život (Títovi 3:5). Toto je nové narodenie, o ktorom Ježiš hovoril v Jánovi 3:1-8.

2) Duch prebývajúci vo vnútri potvrdzuje veriacemu, že patrí Pánovi a je Božím dedičom a spoludedičom Krista (Rimanom 8:15-17).

3) Duch prebývajúci vo vnútri ustanovuje nového veriaceho za člena Kristovej univerzálnej cirkvi. Podľa 1. Korinťanom 12:13 ide o krst Duchom.

4) Duch prebývajúci vo vnútri dáva veriacemu duchovné dary (Bohom dané schopnosti pre službu), aby budoval cirkev a účinne slúžil Pánovi na jeho slávu (1. Korinťanom 12:11).

5) Duch prebývajúci vo vnútri pomáha veriacemu chápať a uplatňovať Písmo v každodennom živote (1. Korinťanom 2:12).

6) Duch prebývajúci vo vnútri obohacuje modlitebný život veriaceho a prihovára sa za neho v modlitbe (Rimanom 8:26-27).

7) Duch Svätý prebývajúci vo vnútri splnomocňuje odovzdaného veriaceho žiť pre Krista a plniť jeho vôľu (Galaťanom 5:16). Duch vedie veriaceho po cestách spravodlivosti (Rimanom 8:14).

8) Duch prebývajúci vo veriacom dáva dôkaz nového života tým, že v jeho živote prináša ovocie Ducha (Galaťanom 5:22-23).

9) Duch prebývajúci v človeku je zarmútený, keď veriaci hreší (Efezanom 4:30), a usvedčuje veriaceho, aby svoj hriech vyznal Pánovi, aby sa obnovilo spoločenstvo (1. Jánov 1:9).

10) Duch prebývajúci vo veriacom zapečatí veriaceho až do dňa vykúpenia, takže príchod veriaceho do Pánovej prítomnosti je zaručený po skončení tohto života (Efezanom 1:13-14).

Keď prijmete Krista za svojho Spasiteľa (Rimanom 10:9-13), Duch Svätý sa usadí vo vašom srdci a prinesie so sebou úplne nový život lásky, vzťahu a služby Pánovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to prebývanie Ducha Svätého?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries