settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný dar rozoznávania duchov?

Odpoveď


Duchovný dar rozoznávania duchov alebo „rozlišovania“ duchov je jedným z darov Ducha Svätého opísaných v 1. Korinťanom 12:4-11. Tak ako všetky tieto dary, aj dar rozoznávania duchov dáva Duch Svätý, ktorý tieto dary rozdeľuje veriacim pre službu v Kristovom tele. Každý veriaci je duchovne spravený schopným na konkrétnu službu, ale nie je tu priestor na samo výber. Duch rozdeľuje duchovné dary podľa Božej zvrchovanosti a v súlade s jeho plánom budovať Kristovo telo. On dáva svoje dary „ako chce“ (1. Korinťanom 12:11).

Pokiaľ ide o dar rozoznávania duchov, každý znovuzrodený veriaci má určitú mieru rozoznávania, ktorá sa zvyšuje, keď veriaci dozrieva v Duchu. V liste Hebrejom 5:13-14 čítame, že veriaci, ktorý dozrel viac, než len aby používal mlieko Slova ako nemluvňa v Kristovi, je schopný rozlišovať dobro aj zlo. Dozrievajúci veriaci je zmocnený Božím Duchom prostredníctvom Písma rozoznávať medzi dobrom a zlom a okrem toho dokáže rozoznávať aj medzi tým, čo je dobré a čo je lepšie. Inými slovami, každý znovuzrodený veriaci, ktorý sa rozhodne sústrediť na Božie slovo, je duchovne rozoznávajúci.

Existujú však určití veriaci, ktorí majú duchovný dar rozoznávania duchov - to znamená Bohom danú schopnosť rozoznávať medzi pravdou Slova a klamlivými učeniami šírenými démonmi. Všetci sme nabádaní, aby sme boli duchovne rozoznávajúci (Skutky 17:11; 1. Jánov 4:1), ale niektorí v Kristovom tele dostali jedinečnú schopnosť rozpoznať doktrinálne „falzifikáty“, ktoré sužujú cirkev od prvého storočia. Toto rozoznávania nezahŕňa mystické, mimo biblické zjavenia alebo hlas od Boha. Duchovne rozoznávajúci ľudia sú skôr natoľko oboznámení s Božím slovom, že okamžite rozpoznajú, čo je s ním v rozpore. Nedostávajú od Boha zvláštne posolstvá; používajú Božie slovo na „skúšku duchov“, aby zistili, ktorí sú v súlade s Bohom a ktorí sú s ním v rozpore. Duchovne rozoznávajúci človek sa usiluje „správne podať slovo pravdy“ (2. Timotejovi 2:15).

Pri vybavovaní Kristovho tela existujú rozličné dary, ale tieto rozličnosti sú určené na budovanie a budovanie tohto tela ako celku (Efezanom 4:12). A úspech tohto tela závisí od toho, či všetky jeho časti verne plnia svoje úlohy tak, ako im to Boh umožnil. Žiadny duchovný dar by sa nemal používať na to, aby sme ovládali druhých alebo si pre seba nárokovali osobitné pomazanie od Boha. Božou láskou sa má skôr riadiť naše používanie duchovných darov na vzájomné budovanie v Pánovi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný dar rozoznávania duchov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries