settings icon
share icon
Otázka

Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?

Odpoveď


Zo všetkých darov, ktoré Boh venoval ľudstvu, niet väčšieho než prítomnosť Ducha Svätého. Duch plní mnoho funkcií, úloh a aktivít. Po prvé, pracuje v srdciach všetkých ľudí po celom svete. Ježiš povedal učeníkom, že pošle na svet Ducha, aby „[ukázal] svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd." (Ján 16:7-11). Každý má „vedomie o Bohu", či si to priznáva alebo nie. Duch uplatňuje Božie pravdy do mysle ľudí, aby ich férovými a dostatočnými argumentami presvedčil, že sú hriešni. Reakcia na jeho usvedčenie potom ľudí privádza ku spáse.

Akonáhle sme spasení a patríme Bohu, Duch sa navždy „usalaší" v našich srdciach a daruje nám pečať potvrdzujúceho, osvedčujúceho a uisťujúceho prísľubu o našom večnom postavení Božích detí. Ježiš povedal, že pošle Ducha, aby bol našim Pomocníkom, Tešiteľom a Radcom. „A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky" (Ján 14:16). Grécke slovo preložené ako „Tešiteľ" znamená „ten, ktorý bol pozvaný kráčať po boku" a má predstavovať niekoho, kto podporuje a povzbudzuje. Duch Svätý natrvalo prebýva v srdciach veriacich (Rimanom 8:9; 1. Korinťanom 6:19-20; 12:13). Ježiš dal Ducha ako „náhradu" za svoju neprítomnosť, aby pre nás plnil všetky funkcie, ktoré by zastával Ježiš, ak by bol s nami zostal osobne.

Jednou z týchto funkcií je odokrývať pravdu. Prítomnosť Ducha v nás nám umožňuje pochopiť a interpretovať Božie slovo. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy" (Ján 16:13). On našej mysli zjavuje celistvé Božie rady, ktoré súvisia s uctievaním, doktrínami a kresťanským životom. Je dokonalým sprievodcom, ktorý nás predchádza a vedie, odstraňuje prekážky, prináša porozumenie a všetko objasňuje. Vedie nás cestou, po ktorej by sme mali kráčať vo všetkých duchovných veciach. Bez neho by sme sa mohli ľahko pošmyknúť a upadnúť do priestupku. Dôležitou súčasťou pravdy, ktorú zjavuje, je to, že Ježiš je skutočne tým, kým hovoril, že je (Ján 15:26; 1. Korinťanom 12:3). Duch nás uisťuje o Kristovom božstve a inkarnácii, o Ňom ako Mesiášovi, o Jeho utrpení a smrti, o Jeho vzkriesení a nanebovstúpení, o Jeho oslávení po Božej pravici a o Jeho úlohe sudcu nad všetkými. Duch oslavuje Krista vo všetkých veciach (Ján 16:14).

Ďalšou z funkcií Ducha Svätého je Darca darov. 1. Korintským 12 opisuje duchovné dary dané veriacim, aby sme mohli na zemi fungovať ako telo Kristovo. Všetky tieto dary, veľké aj malé, nám dáva Duch, aby sme mohli byť vo svete Jeho poslami, svedčiť o Jeho milosti a velebiť Ho.

Duch v našich životoch takisto prináša ovocie. Keď v nás prebýva, žne v našich životoch svoje ovocie – lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť a sebaovládanie (Galaťanom 5:22-23). Toto nie sú skutky tela. Telo by takéto ovocie nikdy nedokázalo priniesť. Je to výsledok prítomnosti Ducha Svätého.

Boží Duch Svätý si v našich životoch urobil domov, plní všetky tieto zázračné funkcie, prebýva v nás a nikdy nás nezanechá ani neopustí – a to je dôvodom pre veľkú radosť a úľavu. Vďaka Bohu za tento vzácny dar – Ducha Svätého a Jeho dielo v našich životoch!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká je dnes úloha Ducha Svätého v našich životoch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries