Čo je to rúhanie sa proti Duchu Svätému?


Otázka: Čo je to rúhanie sa proti Duchu Svätému?

Odpoveď:
Prípad „rúhania sa proti Duchu Svätému“ sa v Novej zmluve spomína u Marka 3:22-30 a u Matúša 12:22-32. Výraz rúhanie sa môže všeobecne definovať ako „vzdorovitá neúctivosť.“ Tento výraz sa môže použiť na hriechy preklínania Boha, alebo úmyselnú degradáciu niečoho, čo sa vzťahuje na Boha. To je rovnaké, ako keď nejaké zlé vlastnosti pripisujeme Bohu, alebo popierame tie dobré, ktoré sú súčasťou Jeho bytia. Medzitým, tento prípad rúhania sa je špecifický, nazvaný „Rúhanie sa proti Duchu Svätému“ u Matúša 12:31. U Matúša 12:31-32, farizeji, keďže boli svedkami, že Ježiš činil zázraky v sile Ducha Svätého tvrdili, že je Pán posadnutí démonom „Belzebubom“ (Matúš 12:24). Môžete vidieť, že u Marka 3:30 je Ježiš veľmi špecifický, keď sa to týka toho, čo urobili, že sa „rúhali proti Duchu Svätému“.

Toto rúhanie sa vzťahuje na niekoho, kto obviňuje Ježiša Krista, že je posadnutí démonmi namiesto toho, že je vyplnený Duchom. Sú aj iné spôsoby ako sa môž rúhať proti Duchu Svätému, ale toto bolo „TO“ rúhanie, za ktoré nieto odpustenia. Ako výsledok toho, rúhanie sa proti Duchu Svätému sa nemôže zopakovať dnes. Ježiš Kristus nie je na zemi, ale sedí po pravici Božej. Nikto viacej nemôže byť svedkom, že Ježiš Kristus robí divy a potom pripíše moc Satanovi a nie Duchu. Aj keď dnes nejestvuje rúhanie sa proti Duchu, musíme mať na mysli, že existuje jeden neodpustiteľný postoj – neustálej nevery. Niet odpustenia pre osobu, ktorá zomrie v nevere. Neustále odmietanie nutkania Ducha Svätého, aby sme uverili v Ježiša Krista je neodpustiteľné rúhanie sa. Spomeňte si, čo je napísané u Jána 3:16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Jediný dôvod, aby niekomu nebolo odpustené je, keď ten niekto nie je medzi tými „ktorý veria v Neho.“

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to rúhanie sa proti Duchu Svätému?