Čo je to klauzula filioque?


Otázka: Čo je to klauzula filioque?

Odpoveď:
Klauzula filioque bola a stále je sporom v cirkvi vo vzťahu k Duchu Svätému. Otázkou je: „od koho vyšiel Duch Svätý, od Otca alebo Otca a Syna?“ Slovo filioque v latinčine znamená „a Syn“. Vzťahuje sa to na „klauzulu filioque“, pretože fráza „a Syn“ bola pridaná ku Krédu v Nicei, ktoré naznačuje, že Duch Svätý vychádzal z Otca „a Syna“. Tam bol taký spor okolo tejto záležitosti, že to nakoniec viedlo k rozkolu medzi rímsko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou v roku 1054. Tieto dve cirkvi sa ešte stále nezhodujú ohľadom klauzuly filioque.

Ján 14:26 nám hovorí: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene...“ Ján 15:26 nám hovorí: „Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne“ Pozri tiež Ján 14:16 a Filipským 1:19. Tieto oddiely z Písma naznačujú, že Duch je poslaný aj od Otca aj od Syna. Podstatná záležitosť v klauzule filioque je túžba ochrániť božstvo Ducha Svätého. Biblia jasne učí, že Duch Svätý je Boh (Sk 5:3-4). Tí, ktorí sú proti klauzule filioque nesúhlasia s tým, lebo sa domnievajú, že Duch Svätý je riadený Otcom a Synom, čo robí Ducha Svätého „podriadeného“ Otcovi a Synovi. Tí, ktorí sa zastávajú klauzuly filioque veria, že Duch Svätý vychádza od Otca a Syna a to nevplýva na fakt, že je Duch rovnako Bohom ako aj Otec a Syn.

Klauzula filioque pravdepodobne kontroverzne zahŕňa aspekt Božej osoby, ktorý nikdy nebudeme schopní plne pochopiť. Boh, ktorý je nekonečná bytosť, je v konečnom dôsledku nepochopiteľná našou obmedzenou ľudskou mysľou. Duch Svätý je Boh a bol poslaný Bohom ako „náhrada“ Ježiša Krista tu na zemi. Na otázku, či Duch Svätý bol poslaný Otcom, alebo Otcom a Synom, je pravdepodobne nemožné rozhodne odpovedať, a ani to nie je nevyhnutné. Klauzula filioque bude možno musieť zostať sporom.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to klauzula filioque?