settings icon
share icon
Otázka

Čo je to duchovný dar viery?

Odpoveď


Duchovný dar viery sa nachádza v zozname darov Ducha v 1. Korinťanom 12. Verš 9 hovorí, že niektorí ľudia dostali dar viery, ale tento dar nie je konkrétne vysvetlený. Všetci veriaci dostali od Boha spásnu vieru ako jediný prostriedok spasenia (Efezanom 2:8-9), ale nie všetci veriaci dostali duchovný dar viery. Podobne ako všetky dary Ducha Svätého, aj duchovný dar viery bol daný pre „spoločné dobro“, čo znamená budovanie Kristovho tela (1. Korinťanom 12:7).

Dar viery možno definovať ako osobitný dar, prostredníctvom ktorého Duch Svätý poskytuje kresťanom mimoriadnu dôveru v Božie zasľúbenia, moc a prítomnosť, takže môžu zaujať hrdinské stanovisko k budúcnosti Božieho diela v cirkvi. Duchovný dar viery prejavuje človek s pevnou a neochvejnou dôverou v Boha, jeho slovo a zasľúbenia. Príkladmi ľudí s darom viery sú tí, ktorí sú uvedení v 11. kapitole listu Židom. Táto kapitola, často nazývaná „sieňou viery“, opisuje tých, ktorých viera bola výnimočná a umožnila im robiť mimoriadne, nadľudské veci. Vidíme tu Noema, ktorý strávil 120 rokov stavbou obrovskej lode, keď dovtedy neexistoval dážď, a Abraháma, ktorý veril, že splodí dieťa, keď sa prirodzená schopnosť jeho ženy skončila. Bez osobitného daru viery od Boha by takéto veci boli nemožné.

Tak ako všetky duchovné dary, aj dar viery je daný niektorým kresťanom, ktorí ho potom používajú na budovanie ostatných v Kristovom tele. Tí, ktorí majú dar viery, sú inšpiráciou pre svojich spolu veriacich a prejavujú jednoduchú dôveru v Boha, ktorá sa prejavuje vo všetkom, čo hovoria a robia. Mimoriadne veriaci ľudia prejavujú pokornú zbožnosť a spoliehajú sa na Božie zasľúbenia, často až tak, že sú známi svojou tichou nebojácnosťou a horlivosťou. Sú takí presvedčení, že všetky prekážky evanjeliu a Božiemu zámeru budú prekonané, a takí presvedčení, že Boh zabezpečí napredovanie svojej veci, že často urobia pre podporu jeho kráľovstva oveľa viac než najtalentovanejší a najerudovanejší kazatelia a učitelia.

Aby sme to zhrnuli, Boh dáva všetkým kresťanom spasiteľnú vieru. Duchovný dar viery je daný niektorým, ktorí vo svojom kresťanskom živote prejavujú mimoriadnu mieru viery a ktorí sú svojou vierou radosťou a povzbudením pre ostatných.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to duchovný dar viery?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries