settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?

Odpoveď


Ak chceme porozumieť naplneniu Duchom Svätým, musíme sa obrátiť na kľúčový verš zapísaný v Jánovi 14:16, v ktorom Ježiš sľubuje, že Duch naplní veriacich a bude v nich naveky prebývať. Je dôležité rozlišovať medzi prebývaním Ducha Svätého a naplnením Duchom Svätým. Trvalé prebývanie Ducha sa nevzťahuje len na niektorých veriacich, ale na všetkých. V Písme sa nachádza niekoľko odkazov, ktoré tento záver potvrdzujú. Po prvé, Duch Svätý je dar, ktorý je bez výnimky daný každému, kto verí v Ježiša, a skutočne nie je okrem viery podmienený ničím iným (Ján 7:37-39). Po druhé, Ducha Svätého prijímame v okamihu spasenia (Efezanom 1:13). To isté sa zdôrazňuje v Galanťanom 3:2, kde čítame, že pečať a prijatie Ducha je priamo prepojené s počutím posolstva viery. Po tretie, Duch Svätý vo veriacich prebýva naveky. Je im daný ako závdavok či pečať na deň vykúpenia (2 Korinťanom 1:22; Efezanom 4:30).

To sa však líši od naplnenia Duchom, o ktorom sa hovorí v Efezanom 5:18. Máme byť Duchu úplne odovzdaní, aby v nás mohol plne prebývať a v tom zmysle nás aj naplniť. V Rimanom 8:9 a Efezanom 1:13-14 sa píše, že Duch prebýva v každom veriacom, ale takisto že môže byť zarmútený (Efezanom 4:30) a že jeho pôsobenie v nás môže byť uhasené (1 Tesaloničanom 5:19). Akonáhle také niečo dopustíme, prestaneme zažívať plnosť práce Ducha Svätého a Jeho sily, ktorá nás napĺňa a ktorá nami preteká. Byť naplnený Duchom Svätým znamená dať mu slobodu zmocniť sa každej oblasti nášho života, viesť nás a ovládať nás. Vtedy sa môžeme stať nástrojom jeho moci, a vtedy naše skutky budú prinášať Bohu ovocie. Naplnenie Duchom sa nevzťahuje iba na viditeľné skutky; vzťahuje sa aj na tie najhlbšie myšlienky a motívy našich skutkov. Žalm 19:15 hovorí: „Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ.“

Hriech môže brániť naplneniu Duchom Svätým, a naopak, naša poslušnosť Bohu ho prehlbuje. Efezanom 5:18 nám prikazuje, aby sme boli naplnení Duchom Svätým; to však nezískame tým, že sa budeme za to modliť. Jedine naša poslušnosť Božím príkazom dáva Duchu voľné ruky na to, aby v nás mohol pracovať. Vzhľadom na to, že sme stále poškvrnení hriechom, nemôžeme byť duchom naplnení neprestajne. Akonáhle zhrešíme, mali by sme to okamžite vyznať Bohu a opätovne sa zaviazať, že chceme byť naplnení a vedení Duchom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries