ලෝක දර්ශන ගැන ප්රශ්න


යේසුස්වහන්සේ මිථ්‍යාවක්ද? යේසුස්වහන්සේ පුරාතනයේ ආගම් වලට අයත් මිථ්‍යාදෘෂ්ඨික දෙවිවරුන්ගේ පිටපතක්ද?

දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රවර්තනය /පැවැත්ම පිළිබඳව තර්කයක් වේද?

කිතුනු ලෝක දර්ශනය නම් කුමක්ද?

කිතුනු තර්කවේදය යනු කුමක්ද?

සම්පූර්ණ සත්‍ය / විශ්වීය සත්‍ය එවැනි දෙයක් තිබේද?

දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමානද? දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමාන බවට සාක්ෂි තිබේද?

යේසුස් වහන්සේ සැබැවින්ම විද්‍යාමානද? (පවතිනවාද?) යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව ඓතිහාසික සාදක තිබේද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානය මා විශ්වාස කළ යුත්තේ ඇයි?

ඒක දේවවාදය සනාථ කර දැක්විය හැකිද?

ආගම් බොහෝමයක් ඇත්තේ කුමක් හෙයින්ද? සෑම ආගමක්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරනු ලබයිද?

සියළුම වෙනස්වූ ආගම් අතරින් නිවැරදි ආගම කුමක්දැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

ගැලවීම නම් කුමක්ද? කිතුනු ගැලවීමේ මූලධර්මය කුමක්ද?

දෛවවාදය යනු කුමක්ද? නියතිවාදය යනු කුමක්ද?

අදේවවාදය යනු කුමක්ද?

අඥෙයවාදය යනු කුමක්ද?

ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල හා විද්‍යාව පරස්පර විරෝධිද?

දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල මැවීය යන මතය විද්‍යාත්මකද?

බයිබලයේ දෝෂ, පරස්පර විරෝධ, වෙනස්කම් වලින් සමන්විත වේද?

දෙවියන් වහන්සේ මිනිසා මැව්වේ ඇයි?

මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ නොමැතිව ජීවත්වීම?

සදාචාරාත්මක සාපේක්ෂතාවාදය යනු කුමක්ඳ?

දෙවියන් වහන්සේ-හැඩයේ හිඩස?

දෙවියන්වහන්සේගේ පැවැත්ම කෙරෙහි වූ විශ්වවේදීය තර්කය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ ජීවමාන වීම සඳහා වන සත්භාවයේ තර්කය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේගේ පැවැත්ම සඳහා සාධ්‍යතා තර්කය කුමක්ද?

දේවවචනයේ අවස්ථායික ආචාරධර්ම පිළිබදව උගන්වනු ලබයිද?

වැරදි ඉගැන්වීමක් සහ එවැන්නෙක් හදුනාගන්නේ කෙසේද?

දුක්විදිම ගැන බයිබලයේ සදහන් වන්නේ කුමක්ද?දුක්විදීම පිලිබදව කිතුණුවකුගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

බයිබලය ධනවාදය ගැන පවසන්නේ කුමක්ද?

කිතුණුවෙක් දේශපාලනය දෙස බැලිය යුත්තේ කෙසේද?

ඇයි කිතුනුවන් සමලිංගික භීතිකාවක් දක්වන්නේ?

බයිබලය කොමියුනිස්ට් වාදයට අනුබලදීමක් කරනවාද?

බයිබලය කිතුණුවන්ට ඇදහිල්ල ආරක්‍ෂා කරගැනීමට පවසනවාද නැතහොත් ඇදහිල්ල වෙනුවෙන් විවාද කිරිමට පවසනවාද?

අරමුණු උපක්‍රමයන් මඟින් යුක්ති සහගත වේද?

කිතුණුවන් අදේවවාදීන්ට සුභාරංචිය පැතිරවිමට උත්සාහ දැරිය යුතුද?

සාංද්‍රෘෂ්ඨිකවාදය යනු කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ තුළ විශ්වාසය / ඇදහිල්ල, සැරයටියක්ද / ආධාරකයක්ද / කිහිලිකරුවක්ද?

බොහෝ තරුණ තරුණියන් ඇදහිල්ලෙන් වැටී යන්නේ මන්ද?

අඥාණයා දෙවිකෙනෙක් නැතැයි තමාගේ සිත තුළ කියාගත්තේය" යන දේව වචනයේ සදහනෙහි අරුත කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ අවයවයන් අහිමිවූවන් සුවපත් නොකරන්නේ මන්ද?

පශ්චාත් නූතනවාදයේ ඇති ආදීනව මොනවාද?

දෙවියන්වහන්සේ පිළිබද යම්කිසි නිරුත්තර සාක්ෂ්‍යයක් තිබේද?

බොහෝ යුද්ධ වලට හේතු කාරකය ආගම වේද?

සමාජ සාධාරණත්වය පිළිබදව දේව වචනයේ කුමක් සදහන් වේද?

කිතුණුවකු සමාජවාදය සම්ප්‍රේක්ෂණය කළ යුත්තේ කෙසේද?

සත්‍යය යනු කුමක්ද?

කිතුණුවකු ලෝක සාමය ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ලෝක දර්ශන ගැන ප්රශ්න