Maswali mengine madogo ya bibiliaMaswali mengine madogo ya bibilia

Amri kumi ndio gani?

Kila mtume alikufa namna gani? Je! Bibilia imerekodi kifo cha mitume?

Mitume 12 wa Yesu Kristo ni akina nani?

Ni kwa nini Mungu aliichagua Israeli kuwa watu lake wateule?

Kunayo kitu kama ukweli kamili/Ukweli wa watu wote?

Wakristo wanastahili kutii sheria ya nchi?

Ni kwa nini Wayahudi na Waarabu/Waislamu wanawachukia?

Je! Mungu hupeana maono kwa watu hii leo?

Je! Bibilia inakubalia utumwa?

Mtazamo wa Kikristo kuhusu akili ni upi?

Kunao kitu kama wageni au UFOs?

Ufasiri wa ndoto wa kikristo? Je! Ndoto zetu zatoka kwa Mungu?

Je, Mkristo anafaa kusikiliza muziki wa kidunia?

Ni nini ilikuwa umuhimu wa hekalu pazia kuwa vipande viwili wakati Yesu alikufa?

Mwiba katika mwili wa Paulo ulikuwa nini?

Sayuni ni nini? Mlima wa Sayuni ni nini? Sayuni inamaanisha nini kibibilia?

Kwa nini Mungu alimwamuru Ibrahimu kumtoa Isaka kafara?

Biblia inamaanisha nini kwa kufunga na kufungua?

Mikutano ya kikiristo ilikuwa gani?

Je, Agizo Kuu ni gani?

Ni nini kilifanyika katika kipindi baina ya maagano?

Je, wanawake wakristo wanapaswa kuvaa vipodozi au mapambo ya vito?

Melkizedeki alikuwa nani?

Inamaanisha nini kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu?

Ni nini kilichofanyika kwa sanduku la Agano?

Akiolojia ya Kikristo - kwa nini ni muhimu?

Je, Mkristo anaweza kulaaniwa? Je, Mungu anaweza kuruhusu laana kwa muumini?

Ni nani walikuwa baba wa kanisa wa kitambo?

Kwa nini Yuda alimsaliti Yesu?

Inamaanisha nini kwamba Yesu alitimiza sheria, lakini hakuikomesha?

Je, tunapaswa kumpenda mwenye dhambi lakini tuchukie dhambi?

Safari mbalimbali za kimisionari za Pauloo ni gani?

Kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao mgumu?

Masadukayo na Mafarisayo walikuwa akina nani?

Ni kwa jinsi gani saikolojia inafanya kazi na ushauri nasaha wa Biblia?

Biblia inamaanisha nini kwa kusema "ninyi ni miungu" katika Zaburi 82: 6 na Yohana 10:34?


Maswali mengine madogo ya bibilia