settings icon
share icon

Maswali mengine madogo ya bibilia

Amri kumi ndio gani?

Kila mtume alikufa namna gani? Je! Bibilia imerekodi kifo cha mitume?

Mitume 12 wa Yesu Kristo ni akina nani?

Ni kwa nini Mungu aliichagua Israeli kuwa watu lake wateule?

Kunayo kitu kama ukweli kamili/Ukweli wa watu wote?

Wakristo wanastahili kutii sheria ya nchi?

Ni kwa nini Wayahudi na Waarabu/Waislamu wanawachukia?

Je! Mungu hupeana maono kwa watu hii leo?

Je! Bibilia inakubalia utumwa?

Mtazamo wa Kikristo kuhusu akili ni upi?

Kunao kitu kama wageni au UFOs?

Ufasiri wa ndoto wa kikristo? Je! Ndoto zetu zatoka kwa Mungu?

Je, Mkristo anafaa kusikiliza muziki wa kidunia?

Ni nini ilikuwa umuhimu wa hekalu pazia kuwa vipande viwili wakati Yesu alikufa?

Mwiba katika mwili wa Paulo ulikuwa nini?

Sayuni ni nini? Mlima wa Sayuni ni nini? Sayuni inamaanisha nini kibibilia?

Kwa nini Mungu alimwamuru Ibrahimu kumtoa Isaka kafara?

Biblia inamaanisha nini kwa kufunga na kufungua?

Mikutano ya kikiristo ilikuwa gani?

Je, Agizo Kuu ni gani?

Ni nini kilifanyika katika kipindi baina ya maagano?

Je, wanawake wakristo wanapaswa kuvaa vipodozi au mapambo ya vito?

Melkizedeki alikuwa nani?

Inamaanisha nini kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu?

Ni nini kilichofanyika kwa sanduku la Agano?

Akiolojia ya Kikristo - kwa nini ni muhimu?

Je, Mkristo anaweza kulaaniwa? Je, Mungu anaweza kuruhusu laana kwa muumini?

Ni nani walikuwa baba wa kanisa wa kitambo?

Kwa nini Yuda alimsaliti Yesu?

Inamaanisha nini kwamba Yesu alitimiza sheria, lakini hakuikomesha?

Je, tunapaswa kumpenda mwenye dhambi lakini tuchukie dhambi?

Safari mbalimbali za kimisionari za Pauloo ni gani?

Kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao mgumu?

Masadukayo na Mafarisayo walikuwa akina nani?

Ni kwa jinsi gani saikolojia inafanya kazi na ushauri nasaha wa Biblia?

Biblia inamaanisha nini kwa kusema "ninyi ni miungu" katika Zaburi 82: 6 na Yohana 10:34?

Mwanamke anawezaje kupona na kupata afueni baada ya kuavya mimba?

Biblia inasema nini juu ya mafuta ya kupaka?

Sanduku la Agano ni nini?

Je, kuna watu weusi waliotajwa katika Biblia?

Siku ya Pentekoste ni nini?

Je! Kuba ya Mwamba ni nini?

Kwa nini Mungu aliwachukua Henoko na Eliya Mbinguni bila wao kufa?

Kwa nini Mungu alituma roho mbaya kumsumbua Mfalme Sauli?

Wakristo wanapaswa kushughulikiaje umasikini na njaa duniani?

Je! Kanuni ya Muhimu ni nini?

Nini maana ya mahali pa juu katika Biblia?

Je! Yohana Mbatizaji alikuwa kweli Eliya aliyezaliwa tena katika mwili?

Je! Kweli Yona alimezwa na nyangumi?

Je, Yuda Iskarioti aliwasamehewa / akaokolewa?

Biblia inafundisha kwamba maisha huanza wakati wa kushika mimba?

Mariamu Magdalene alikuwa nani?

Je! Wasamaria walikuwa nani?

Mahubiri ya Mlimani ni nini?

Je! Roho saba za Mungu ni gani?

Je! Sanda la Turin ni halisi?

Makovu-ni nini? Je! Ni ya Kibiblia?

Je! Baali alikuwa nani?

Je! Ashera alikuwa nani?

Je! Moleki alikuwa nani?

Je! Harakati ya ustawi wa Israeli/ Mkristo mwanachama wa harakati ya ustawi wa Israeli ni nini?

Waamaleki walikuwa nani?

Waamoni walikuwa kina nani?

Mtume ni nani?

Ni sifa gani za kibiblia kwa utume?

Je, nini ilikuwa utekaji nyara Babeli/uhamisho?

Baal-zebubu alikuwa nani?

Baraka ni nini kulingana na Biblia?

Wakaniani walikuwa nani?

Desturi ya kupiga kura ni nini?

Ni tofauti gani kati ya sheria ya sherehe, sheria ya maadili, na sheria ya mahakama katika Agano la Kale?

Je! Ni wakati gani uasi unaruhusiwa kwa Mkristo?

Tunawezaje kutambua miujiza ya uongo?

Siku ya Upatanisho ni nini (Yom Kippur)?

Je, "kutendea wengine kama ungependa wakutendee" ni kauli ya kibiblia?

Waedomu walikuwa akina nani?

Mhubiri ni nini?

Ina maana gani kwamba tunaishi katika ulimwengu ulioanguka?

Biblia inasema nini kuhusu kuosha miguu?

Nini umuhimu wa 'siku 40' katika Biblia?

Nini kilichotendeka katika bustani ya Gethsemane?

Kizazi kina kimo kipi katika Biblia?

Biblia inasema nini juu ya urefu wa nywele? Je wanaume wanapaswa kuwa na nywele fupi, na wanawake wanapaswa kuwa na nywele ndefu?

Ni nini maana ya neno 'haleluya'?

Je, mahali patakatifu ni nini?

Ni nini maana ya hosana?

Yuda alikufaje?

Nini maana na umuhimu wa Mlo wa Mwisho?

Nini kilichotokea kwa kabila zilizopotea za Israeli?

Maranatha" ina maana gani?

Kiti cha rehema ni nini?

Wamoabu walikuwa kina nani?

Ni nini kusudi la Sheria ya Musa?

Kwa nini wakati mwingine Mungu alibadilisha jina la mtu katika Biblia?

Ni dhabihu gani mbalimbali zilikuwa katika Agano la Kale?

Wafilisti walikuwa nani?

Nini nabii katika Biblia?

Nini maana ya nguo ya magunia na majivu?

Je, waandishi waliobishana na Yesu walikuwa kina nani?

Muhuri wa Mungu ni gani?

Je, Utukufu wa Shekinah ni nini?

Kifo cha kiroho ni nini?

Nini nyota ya Daudi na ni ya kibiblia?

Je, kabila kumi na mbili za Israeli ni gani?

Kwa nini sehemu kubwa ya ulimwengu bado sio ya kiinjilisti?

Nini maana ya mkate usiotiwa chachu?

Ni nini maana ya kupitia Dolorosa?

Je, ukuta wa Kilio ni nini?

Je, utavuna kile unachopanda ni kibiblia?Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Maswali mengine madogo ya bibilia
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries