Maswali mengine madogo ya bibilia


Amri kumi ndio gani?

Kila mtume alikufa namna gani? Je! Bibilia imerekodi kifo cha mitume?

Mitume 12 wa Yesu Kristo ni akina nani?

Ni kwa nini Mungu aliichagua Israeli kuwa watu lake wateule?

Kunayo kitu kama ukweli kamili/Ukweli wa watu wote?

Wakristo wanastahili kutii sheria ya nchi?

Ni kwa nini Wayahudi na Waarabu/Waislamu wanawachukia?

Je! Mungu hupeana maono kwa watu hii leo?

Je! Bibilia inakubalia utumwa?

Mtazamo wa Kikristo kuhusu akili ni upi?

Kunao kitu kama wageni au UFOs?

Ufasiri wa ndoto wa kikristo? Je! Ndoto zetu zatoka kwa Mungu?

Je, Mkristo anafaa kusikiliza muziki wa kidunia?

Ni nini ilikuwa umuhimu wa hekalu pazia kuwa vipande viwili wakati Yesu alikufa?

Mwiba katika mwili wa Paulo ulikuwa nini?

Sayuni ni nini? Mlima wa Sayuni ni nini? Sayuni inamaanisha nini kibibilia?

Kwa nini Mungu alimwamuru Ibrahimu kumtoa Isaka kafara?

Biblia inamaanisha nini kwa kufunga na kufungua?

Mikutano ya kikiristo ilikuwa gani?

Je, Agizo Kuu ni gani?

Ni nini kilifanyika katika kipindi baina ya maagano?

Je, wanawake wakristo wanapaswa kuvaa vipodozi au mapambo ya vito?

Melkizedeki alikuwa nani?

Inamaanisha nini kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu?

Ni nini kilichofanyika kwa sanduku la Agano?

Akiolojia ya Kikristo - kwa nini ni muhimu?

Je, Mkristo anaweza kulaaniwa? Je, Mungu anaweza kuruhusu laana kwa muumini?

Ni nani walikuwa baba wa kanisa wa kitambo?

Kwa nini Yuda alimsaliti Yesu?

Inamaanisha nini kwamba Yesu alitimiza sheria, lakini hakuikomesha?

Je, tunapaswa kumpenda mwenye dhambi lakini tuchukie dhambi?

Safari mbalimbali za kimisionari za Pauloo ni gani?

Kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao mgumu?

Masadukayo na Mafarisayo walikuwa akina nani?

Ni kwa jinsi gani saikolojia inafanya kazi na ushauri nasaha wa Biblia?

Biblia inamaanisha nini kwa kusema "ninyi ni miungu" katika Zaburi 82: 6 na Yohana 10:34?

Mwanamke anawezaje kupona na kupata afueni baada ya kuavya mimba?

Biblia inasema nini juu ya mafuta ya kupaka?

Sanduku la Agano ni nini?

Je, kuna watu weusi waliotajwa katika Biblia?

Siku ya Pentekoste ni nini?

Je! Kuba ya Mwamba ni nini?

Kwa nini Mungu aliwachukua Henoko na Eliya Mbinguni bila wao kufa?

Kwa nini Mungu alituma roho mbaya kumsumbua Mfalme Sauli?

Wakristo wanapaswa kushughulikiaje umasikini na njaa duniani?

Je! Kanuni ya Muhimu ni nini?

Nini maana ya mahali pa juu katika Biblia?

Je! Yohana Mbatizaji alikuwa kweli Eliya aliyezaliwa tena katika mwili?

Je! Kweli Yona alimezwa na nyangumi?

Je, Yuda Iskarioti aliwasamehewa / akaokolewa?

Biblia inafundisha kwamba maisha huanza wakati wa kushika mimba?

Mariamu Magdalene alikuwa nani?

Je! Wasamaria walikuwa nani?

Mahubiri ya Mlimani ni nini?

Je! Roho saba za Mungu ni gani?

Je! Sanda la Turin ni halisi?

Makovu-ni nini? Je! Ni ya Kibiblia?

Je! Baali alikuwa nani?

Je! Ashera alikuwa nani?

Je! Moleki alikuwa nani?

Je! Harakati ya ustawi wa Israeli/ Mkristo mwanachama wa harakati ya ustawi wa Israeli ni nini?


Maswali mengine madogo ya bibilia