settings icon
share icon
Swali

Wakaniani walikuwa nani?

Jibu


Wakanaani walikuwa kikundi cha watu wa kale ambao waliishi katika nchi ya Kanaani kwenye pwani ya mashariki ya Bahari ya Mediterania. Kanaani inaelezewa katika Biblia kuwa ilitoka kutoka Lebanoni kuelekea Bonde la Misri kusini na Bonde la Mto Yordani upande wa mashariki. Katika Biblia, hasa katika Mwanzo 10 na Hesabu 34, hii ilikuwa inaitwa "nchi ya Kanaani" na inashikilia eneo moja ambalo linashikilia Lebanoni ya kisasa na Israeli, pamoja na sehemu za Jordan na Siria.

Wakanaani hutajwa mara zaidi ya 150 katika Biblia. Walikuwa waovu, watu walio abudu sanamu ambao waliotoka kwa mjukuu wa Nuhu, Kanaani, ambaye alikuwa mwana wa Ham (Mwanzo 9:18). Kanaani alilaaniwa kwa sababu ya dhambi yake na baba yake dhidi ya Nuhu (Mwanzo 9: 20-25). Katika vifungu vingine, Wakanaani husemekana hasa kuwa watu wa mashariki na mabonde ya Kanaani (Yoshua 11: 3); katika vifungu vingine, Wakanaani hutumiwa zaidi kwa wakazi wote wa nchi, ikiwa ni pamoja na Wahivi, Wagirishi, Wayebusi, Waamori, Wahiti, na Waperizi (tazama Waamuzi 1: 9-10).

Nchi ya Kanaani ilikuwa nchi ambayo Mungu aliahidi kuwapa wazao wa Ibrahimu (Mwanzo 12: 7). Wakanaani wanaelezewa katika Biblia kama watu kubwa na wenye ukali, sio wa kushindwa kwa urahisi, kwa hiyo Waisraeli wangehitaji usaidizi wa Mungu ili kuwashinda, na kuchukua nchi yao. Mungu aliahidi Musa na Yoshua usaidizi huo(Yoshua 1: 3).

Baada ya Kutoka, wakati Bwana alimwambia Musa kuivamia Kanaani, Musa alituma kundi la wapelelezi katika nchi ya Kanaani ili kuona jinsi watu walivyokuwa. Wapelelezi walirudi na ripoti ambayo ilikuwa ya kuhimiza na ya kutisha. Matunda ya nchi yalikuwa makubwa — ilichukua watu wawili kubeba ya kishada kimoja cha zabibu (Hesabu 13:23) — na nchi ilikuwa yenye manufaa kwa njia nyinginezo. Hata hivyo, Wakanaani walikuwa na nguvu, na miji ilikuwa kubwa na yenye nguvu. Pia, wapelelezi wa Waisraeli walikuwa wameona kile walichosema kuwa ni Wanefiri na wana wa Anaki huko (Hesabu 13:28, 33) -kando ya watu hao wenye ukali, Waisraeli walijiona kama "mapanzi" (mstari wa 33). Mwishowe, Waisraeli waliogopa sana Wakanaani kwamba walikataa kwenda katika nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Yoshua na Kalebu tu walikuwa na uhakika kwamba Mungu atawasaidia kushinda Wakanaani. Kwa sababu ya kutokuwa na nia ya kumwamini Mungu, kizazi hicho cha Waisraeli kilikataliwa kuingia Kanaani (Hesabu 14: 30-35).

Baada ya kufa kwa Musa, Yoshua aliitwa na Mungu kuwaongoza watu wa Israeli kupitia Mto Yordani na kuingia katika Nchi ya Ahadi. Mji wa kwanza waliokuja ulikuwa Yeriko, jiji lenye nguvu la Wakanaani. Yoshua alimwamini Mungu na kuwaambia watu kwamba Mungu atawafukuza Wakanaani nje ya nchi ili Waisraeli waweze kuchukua nchi ya Kanaani (Yoshua 3:10). Kuanguka kwa Yeriko ilikuwa tukio la kawaida, kama vile Mungu alivyouharibu mji huo (Yoshua 6). Ushindi huu ulikuwa ishara kwa watu wa Israeli na kwa watu wa Kanaani kwamba Mungu alikuwa ametoa nchi ya Kanaani kwa Waisraeli.

Licha ya kampeni ndefu dhidi ya wenyeji wa Kanaani, kulikuwa na Wakanaani kadhaa waliobaki katika Israeli baada ya nchi hiyo kugawanyika kati ya kabila kumi na mbili (Waamuzi 1: 27-36). Baadhi ya Wakanaani ambao walibaki katika Israeli walilazimiziwa kazi ngumu, lakini ngome nyingi zilibaki katika nchi hiyo. Utii wa Israeli wa sehemu, ulisababisha makao makuu ya Wakanaani, ulisababisha shida nyingi wakati wa Waamuzi.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Wakaniani walikuwa nani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries