settings icon
share icon
Swali

Waedomu walikuwa akina nani?

Jibu


Waedomu walikuwa wazao wa Esau, mwana wa kwanza wa Isaka na ndugu ya Yakobo. Katika tumbo, Esau na Yakobo walipigana, na Mungu akamwambia mama yao, Rebeka, kwamba watakuwa mataifa mawili, na mkubwa atamtumikia mdogo (Mwanzo 25:23). Alipokuwa mtu mzima, Esau kwa hiari alimuuzia Yakobo urithi wake kwa mchuzi wa sahani nyekundu (Mwanzo 25: 30-34), na akamchukia ndugu yake baadaye. Esau akawa baba wa Waedomu na Yakobo akawa baba wa Waisraeli, na mataifa hayo miwili yaliendelea kupigana kwa njia ya historia yao yote. Katika Biblia, "Seiri" (Yoshua 24: 4), "Bozira" (Isaya 63: 1) na "Sela" (2 Wafalme 14: 7) ni marejeo ya nchi ya Edomu na mji mkuu. Sela anajulikana zaidi leo kama Petra.

Jina "Edomu" linatokana na neno la Kiisitamu linalomaanisha "nyekundu," na nchi ya kusini ya Bahari ya Shamu ilipewa jina hilo kwa sababu ya mchanga mwekundu unaojulikana sana katika upodi. Esau, kwa sababu ya mchuzi ambao alibadilishana urithi wake nayo, alijulikana kama Edomu, na baadaye akahamisha familia yake katika nchi ya kilima ya jina kama hilo. Mwanzo 36 huelezea historia ya kwanza ya Waedomu, wakisema kuwa walikuwa na wafalme wanaliowatawala kabla ya Israeli kuwa na mfalme (Mwanzo 36:31). Dini ya Waedomu ilikuwa sawa na ile ya jamii nyingine za kipagani ambazo ziliabudu miungu ya uzazi. Wazazi wa Esau hatimaye walitawala nchi za kusini na maisha yao yalitegemea kilimo na biashara. Mojawapo ya njia za biashara za kale, barabara kuu ya Mfalme (Hesabu 20:17) ilipita Edomu, na wakati Waisraeli walipoomba ruhusa ya kutumia njia ya kuondoka kutoka Misri, walikataliwa kwa nguvu.

Kwa sababu walikuwa jamaa wa karibu, Waisraeli walikatazwa kuwachukia Waedomu (Kumbukumbu la Torati 23: 7). Hata hivyo, Waedomu mara kwa mara walishambulia Israeli, na vita vingi vilipiganwa kama matokeo. Mfalme Sauli alipigana na Waedomu, na Mfalme Daudi akawashtaki, kuanzisha vikosi vya kijeshi huko Edomu. Kwa udhibiti wa wilaya ya Edomu, Israeli walipata bandari ya Ezion-Geber kwenye Bahari ya Shamu, ambayo Mfalme Sulemani alituma watafiti. Baada ya kutawala kwa Sulemani, Waedomu waliasi na wakawa na uhuru mpaka walipokutwa na Waashuri chini ya Tiglath-pileser.

Wakati wa vita vya Maccabea, Waedomu walikuwa walikabiliwa na Wayahudi na kulazimika kubadili na kuwa Wayahudi. Kwa njia yote, Waedomu walieka yao ya kale dhidi ya Wayahudi. Wakati Kigiriki ikawa lugha ya kawaida, Waedomu waliitwa Wadiumaa. Kwa kuongezeka kwa Dola ya Kirumi, Waisumaa ambaye baba yake alikuwa amebadilika kwa Uyahudi alichaguliwa kuwa mfalme wa Yudea. Idumaean huyo anajulikana katika historia kama Mfalme Herode Mkuu, mshindani ambaye aliamuru mauaji huko Bethlehemu akijaribu kumwua mtoto Kristo (Mathayo 2: 16-18).

Baada ya kufa kwa Herode, watu wa Idumea walipotea polepole kutoka historia. Mungu alikuwa ametabiri uharibifu wa Waedomu katika Ezekieli 35, akisema, "Kama vile ulivyofurahi juu ya urithi wa nyumba ya Israeli, kwa sababu ilikuwa ukiwa, ndivyo nitakavyokutenda wewe; utakuwa ukiwa, Ee mlima Seiri, na Edomu yote, naam, yote pia; nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana" (Ezekieli 35:15). Licha ya juhudi za Edomu daima za kutawala Wayahudi, unabii wa Mungu kwa Rebeka ulitimizwa: mtoto mkubwa alimtumikia mdogo, na Israeli alikuwa thabiti kuliko Edomu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Waedomu walikuwa akina nani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries