settings icon
share icon
Swali

Nini nabii katika Biblia?

Jibu


Kwa maana ya jumla, nabii ni mtu anayezungumza ukweli wa Mungu kwa wengine. Neno la Kiyunani nabii linaweza kumaanisha "mtu anayezungumza mbele" au "mtetezi." Manabii pia huitwa "watabiri," kwa sababu ya ufahamu wao wa kiroho au uwezo wao wa "kuona" wakati ujao.

Katika Biblia, manabii mara nyingi walikuwa na jukumu la kufundisha na mafunuo, wakihubiri ukweli wa Mungu juu ya masuala ya kisasa wakati pia wanafunua maelezo kuhusu siku zijazo. Huduma ya Isaya, kwa mfano, iligusa juu ya sasa na ya baadaye. Alihubiri kwa uhodari dhidi ya ufisadi wa siku yake (Isaya 1:4) na kutoa maono makuu ya baadaye ya Israeli (Isaya 25:8).

Manabii walikuwa na kazi ya kusema kwa uaminifu Neno la Mungu kwa watu. Walikuwa muhimu katika kuongoza taifa la Israeli na kuanzisha kanisa. Nyumba ya Mungu "Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni" (Waefeso 2:20).

Zaidi ya manabii 133 waliotajwa wanatajwa katika Biblia, ikiwa ni pamoja na wanawake 16. Zaidi ya hayo, wengine wengi walitabiri, kama vile wazee 70 wa Israeli (Hesabu 11:25) na manabii 100 waliokolewa na Obadia (1 Wafalme 18:4). Mtume wa kwanza aliyetajwa katika Biblia ni Ibrahimu. Katika Mwanzo 20:7 Mungu alizungumza na Abimeleki katika ndoto, akasema, "Basi sasa umrudishe mwanamke wa mtu huyo [Ibrahimu], maana yeye ni nabii, naye atakuombea, upate kuishi. ..." Mungu alikuwa amejifunua kwa Ibrahimu kwa mara nyingi.

Yakobo na Yosufu, wazao wa Ibrahimu, wote walikuwa na ndoto kuhusu siku zijazo ambazo zinaweza kuhesabiwa kama unabii. Musa aliitwa "mtu wa Mungu" na alichukuliwa kama nabii mkuu (Kumbukumbu la Torati 34:10). Yoshua na majaji wengi walitumikia kama manabii, na hakimu wa mwisho, Samweli, akisikia sauti ya Mungu kama kijana mdogo (1 Samweli 3:4). Baadaye anampaka mafuta Daudi, ambaye alitumikia kama mfalme na nabii katika Israeli.

Wakati wa Eliya na Elisha ulitambuliwa kwa viwango vya juu vya shughuli za kinabii. Kwa kweli, shule ya manabii ilifanikiwa wakati wa maisha yao (ona 1 Wafalme 20:35). Wote Eliya na Elisha walifanya miujiza mingi pia.

Katika Agano Jipya, Yohana Mbatizaji alitabiri Masiha (Mathayo 3:1). Yesu Mwenyewe alikuja kama nabii, kuhani, mfalme, na Masiha, akitimiza unabii mwingi wa Kimasiha wa Agano la Kale.

Kanisa la kwanza pia lilijumuisha manabii. Kwa mfano, Anania alipewa unabii kuhusu baadaye ya mtume Paulo (Matendo 9:10-18). Matendo 21:9 inazungumzia binti wanne wa Filipo ambao wangeweza kutabiri. Unabii umeorodheshwa kama kipawa cha kiroho katika 1 Wakorintho 12 na 14. Katika nyakati za mwisho, "mashahidi" wawili watatabiri kutoka Yerusalemu (Ufunuo 11).

Kawaida, manabii Mungu hutuma wanadharauliwa na ujumbe wao hahusikizwi. Isaya alielezea taifa lake kuwa "watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sharia ya Bwana; wawaambiao waonaji, Msione; na manabii, Msitoe unabii wa mambo ya haki, tambueni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo"(Isaya 30:9-10). Yesu aliomboleza kwamba Yerusalemu ilikuwa imewaua manabii Mungu aliwatuma kwao (Luka 13:34).

Bila shaka, si kila mtu ambaye "anazungumza mbele" ujumbe kweli ni nabii wa Mungu. Biblia inauonya dhidi ya manabii wa uongo ambao wanadai kuongea kwa niaba ya Mungu lakini ambao hakika huwadanganya watu ambao wanadai kuwajulisha. Mfalme Ahabu aliwaweka manabii 400 kama hao wa uongo katika matumizi yake ya kumwambia kile ambacho alitaka kusikia (2 Mambo ya Nyakati 18:4-7; tazama 2 Timotheo 4:3). Katika Agano Jipya tuna maonyo mengi dhidi ya manabii wa uongo. Yesu alifundisha, "Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa-mwitu wakali"(Mathayo 7:15). Baadaye alibainisha kwamba, wakati wa mwisho, "Kwa maana watatokea makristo wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu; wapate kuwapoteza, kama yamkini, hata walio wateule" (Mathayo 24:24). Ufunuo unazungumzia nabii wa uongo ambaye atatokea katika Dhiki na kudanganya watu duniani kote (Ufunuo 16:13, 19:20, 20:10). Ili kuepuka kudanganywa, lazima kila wakati "tuzijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu" (1 Yohana 4:1).

Nabii wa kweli wa Mungu atajitolea kusema ukweli wa Mungu. Yeye hawezi kamwe kupingana na Neno la Mungu lililofunuliwa. Nabii wa kweli atasema, pamoja na nabii Mikaya kabla ya mapambano yake ya majaliwa na Ahabu, "Kama aishivyo Bwana, neno lile atakalolinena Mungu wangu, ndilo nitakalolinena" (2 Mambo ya Nyakati 18:13).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Nini nabii katika Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries