settings icon
share icon
Swali

Biblia inamaanisha nini kwa kusema "ninyi ni miungu" katika Zaburi 82: 6 na Yohana 10:34?

Jibu


Hebu tuanze na kuangalia Zaburi 82, Zaburi ambayo Yesu anainukuu katika Yohana 10:34. Neno la Kiyahudi lililotafsiriwa "miungu" katika Zaburi 82: 6 ni elohim. Kwa kawaida linahusu Mungu mmoja wa kweli, lakini ni gani matumizi mengine. Zaburi 82: 1 anasema, "Mungu ataongoza katika mkutano mkubwa; yeye anatoa hukumu kati ya miungu." Ni wazi kwamba kutoka katika mstari mitatu ifuatayo neno "miungu" ina maana ya mahakimu, majaji, na watu wengine ambao wanashikilia nafasi ya mamlaka na utawala. Kumwita mwanadamu hakimu "miungu" inaonyesha mambo matatu: 1) yeye ana mamlaka juu ya wanadamu wengine, 2) nguvu anazo toa za ushawishi kama mamlaka ya kiraia ni za kuogopwa, na 3) yeye hupata nguvu na mamlaka yake kutoka kwa Mungu mwenyewe, ambaye anatizamiwa kuwa mhukumu ulimwengu mzima katika mstari wa 8.

Haya matumizi ya neno "miungu" kwa kutaja binadamu ni nadra, lakini yanapatikana mahali pengine katika Agano la Kale. Kwa mfano, wakati Mungu alimtuma Musa kwa Farao, Alisema, "Angalia, nimekufanya wewe kama Mungu kwa Farao" (Kutoka 7: 1). Hii ina maana kwamba Musa, kama mjumbe wa Mungu, alikuwa akizungumza maneno ya Mungu na angekuwa mwakilishi wa Mungu kwa mfalme. Kiebrania neno elohim lililotafsiriwa "mahakimu" katika Kutoka 21: 6 na 22: 8, 9, na 28.

Hatua nzima ya Zaburi 82 ni kwamba majaji wa kidunia lazima watenda kwa uadilifu na haki ya kweli, kwa sababu hata majaji lazima watasimama siku moja mbele ya Jaji. Mstari wa 6 na 7 huonya mahakimu binadamu kwamba wao pia, lazima watahukumiwa: "Mimi nilisema,` Wewe ni miungu; ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu Mkuu. 'Lakini mtakufa kama wanadamu wa kawaida; utakuwa kuanguka kama kila mtawala mwingine." Kifungu hiki kinasema kwamba Mungu amemteua wanaume kwa nafasi ya mamlaka ambayo wao huchukuliwa kama miungu kati ya watu. Wanapaswa kukumbuka kwamba, ingawa wao ni wawakilisha wa Mungu katika dunia hii, wao ni binaadamu na lazima hatimaye watoe hesabu kwa Mungu jinsi walitumia mamlaka hayo.

Sasa, hebu tuangalie jinsi Yesu anatumia kifungu hiki. Yesu alikuwa amekwisha dai kuwa Mwana wa Mungu (Yohana 10: 25-30). Wayahudi wasioamini walijibu kwa kumhukumu Yesu na dhiaka, tangu Alidai kuwa Mungu (mstari wa 33). Kisha Yesu ananukuu Zaburi 82: 6, kuwakumbusha viongozi wa Wayahudi kwamba Sheria inahusu tu wanaume-angalau watu wa mamlaka na heshima-kama "miungu."; Hatua ya Yesu ni: mnanihukumu na kashfa kwa misingi ya matumizi cheo changu "mwana wa Mungu "; bado maandiko yenu wenyewe yanatumia neno hilo kwa mahakimu kwa ujumla. Kama wale ambao wanamiliki ofisi ziliteuliwa kiungu inaweza kuchukuliwa "miungu," itakuaje kwa youle ambaye Mungu amemchagua na kumtuma (mistari 34-36)?

Kwa upande mwingine, tuna uongo wa nyoka na Hawa katika bustani mwa Edeni. Kauli yake, "macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya" (Mwanzo 3: 5), ilikuwa ukweli nusu. Mara macho yao yakafumbuliwa (mstari wa 7), lakini wao hakuwa kama Mungu. Kwa kweli, walipoteza mamlaka, badala ya kuyapata. Shetani alimdanganya Hawa juu ya uwezo wake kuwa kama Mungu mmoja wa kweli, na hivyo kumwongoza kwa uongo. Yesu alitetea madai yake kuwa Mwana wa Mungu juu ya misingi ya Biblia na misimamo dhabiti, kuna hisia ambayo watu mashuhuri wanaweza chukuliwa kuwa na mawazo kama miungu; Kwa hiyo, Masihi sawia anaweza tumia neno hilo kwake. Binadamu sio "miungu" au "miungu kidogo." Sisi siyo Mungu. Mungu ni Mungu, na sisi ambao tunamjua Kristo ni watoto wake.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inamaanisha nini kwa kusema "ninyi ni miungu" katika Zaburi 82: 6 na Yohana 10:34?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries