settings icon
share icon
Swali

Kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao mgumu?

Jibu


Kutoka 7: 3-4 anasema, "Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami name nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Lakini Farao hatawasikiza ninyi, name nitaweka mkono wangu juu ya Misri, na kuyatoa majeshi yangu, watu wangu, hao wana wa Israeli, watoke nchi ya Misri kwa hukumu zilizo kuu." Inaonekana kuwa dhulumu kwa Mungu kwa kuufanya moyo wa Farao mgumu na kisha kuwaadhibu Farao na Misri kwa uamuzi aliofanya Farao wakati moyo wake ulifanywa ngumu. Kwa nini Mungu angeufanya moyo wa Farao mgumu tu ili aweze kuihukumu Misri kwa ukali zaidi kwa mapigo ya ziada?

Kwanza, Firauni alikuwa si mtu asiye na hatia au mcha Mungu. Yeye alikuwa dikteta wa kikatili akitekeleza matumizi mabaya ya kutisha na mateso ya Israeli, ambao wawezekana kuwa na idadi ya zaidi ya watu milioni 1.5 wakati huo. Mafarao wa Misri walikuwa wamewaweka Waisraeli utumwani kwa miaka 400. Firauni aliyekuwepo-pengine hata Firauni anayezungumziwa - aliamuru kwamba watoto wa kiume waisraeli wauwawe wakati wa kuzaliwa (Kutoka 1:16). Firauni ambaye Mungu aliufanya moyo wake mgumu alikuwa mtu mbaya, na taifa lenye alitawala lilikubaliana naye, au angalau halikupinga, matendo yake maovu.

Pili, kabla ya mapigo chache ya kwanza, Farao akaufanya moyo wake mgumu mwenyewe dhidi ya kuruhusu Waisraeli kwenda. "Moyo wa Farao ukawa mgumu" (Kutoka 07:13, 22; 08:19). "Lakini Farao alipoona ya kwamba kulikuwa na misaada, akaufanya moyo wake kuwa mgumu" (Kutoka 8:15). "Lakini wakati huu pia Farao akaufanya moyo wake mgumu" (Kutoka 8:32). Farao angewezakuiacha Misri kwa mapigo yote kama angekuwa ameufanya moyo wake mgumu mwenyewe. Mungu alikuwa anazidi kumpa Farao onyo kali ya hukumu ambayo ingekuja. Farao alichagua kuleta hukumu juu yake mwenyewe na juu ya taifa lake na kwa kuufanya moyo wake kuwa mgumu dhidi ya amri za Mungu.

Kwa matokeo ya ugumu wa moyo wa Farao, Mungu alizidi kuufanya moyo wake Farao mgumu hata zaidi,akiruhusu mapigo machache ya mwisho (Kutoka 9:12; 10:20, 27). Farao na Misri, walikuwa wamejiletea hukumu hii juu yao wenyewe kwa miaka 400 ya utumwa na mauaji ya halaiki. Tangu mshahara wa dhambi ni mauti (Warumi 6:23), na Firauni na Misri, alikuwa ametenda dhambi za kuogofya dhidi ya Mungu, ingekuwa haki tu kama Mungu alikuwa ameangamiza Misri kabisa. Kwa hivyo, Mungu kuufanya moyo wa Farao mgumu haikuwa si haki, na kuleta mapigo mengine ya ziada dhidi ya Misri ilikuwa si kudhulumu. Mapigo, ya kutisha kama yalivyokuwa, kwa kweli yanaonyesha huruma ya Mungu katika si kabisa kuharibu Misri, ambayo ingekuwa kikamilifu tu adhabu ya haki.

Warumi 9: 17-18 inatangaza, "Kwa maana katika Maandiko Farao: 'I kutoeni up kwa kusudi hili, ili nipate kuonyesha nguvu zangu kwako na jina langu litangazwe katika dunia yote.' Kwa hiyo Mungu ana huruma ambaye anataka kuwa na huruma, na Yeye kigumu ambaye anataka migumu. "Kutokana na mtazamo wa kibinadamu, inaonekana vibaya kwa Mungu kumfanya mtu mgumu na kisha kumwaadhibu mtu huyo ambaye Yeye amemfanya ngumu.Kuzungumza kibiblia , hata hivyo, sisi wote tumefanya dhambi dhidi ya Mungu (Warumi 3:23), na adhabu tu ya haki kwa hiyo dhambi ni mauti (Warumi 6:23). Kwa hivyo, Mungu kumfanya mtu mgumu na kumwaadhibu mtu si dhaalimu; kweli huruma kwa kulinganisha na kile ambacho mtu anastahili.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao mgumu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries