settings icon
share icon
Swali

Baraka ni nini kulingana na Biblia?

Jibu


Katika Biblia, kuna maneno kadhaa ambayo mara nyingi hutafsiriwa kama "baraka" au "kubariki." Neno la Kiebrania ambalo mara nyingi hutafsiriwa "baraka" ni barak, ambayo inaweza kumaanisha kusifu, kupongeza, au kuwasalimu, na hata kutumika kumaanisha laana. Mwanzo 1:22 ni tukio la kwanza, wakati Mungu alibariki viumbe vya baharini na ndege, akiwaambia kuwa wazae na kuongezeka duniani. Vivyo hivyo, katika mstari wa 28, Mungu alitoa baraka sawa kwa Adamu na Hawa, akiongeza kuwa walikuwa na nguvu juu ya uumbaji. Wakati Mungu alimwita Abramu kwenda Nchi ya Ahadi (Mwanzo 12: 1-3), aliahidi kumbariki, kufanya jina lake kuwa kuu, na kupitia kwake, kubariki familia zote za dunia. Baraka hapa zinahusishwa na furaha na ustawi, kwa Abramu na wengine. Katika Mwanzo 22: 16-18, Mungu alimbariki tena Abramu, na anaongeza kuwa baraka hiyo ni kutokana na utii wake kwa amri za Mungu.

Sio Mungu pekee ambaye anatangaza baraka. Rebeka alipoacha familia yake kuwa mke wa Isaka (Mwanzo 24:60), familia yake ilimbariki kwa kusema "Uwe wewe mama wa kumi elfu, mara elfu nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa hao wawachukiao." Isaka alipokuwa karibu kufa, alimtukuza mwanawe, Yakobo: "Mungu na akupe ya umande wa mbingu, Na ya manono ya nchi, Na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie Na makabila wakusujudie, Uwe bwana wa ndugu zako, Na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakayekulaani alaaniwe, Na atakayekubariki abarikiwe." (Mwanzo 27: 28-29).

Neno lingine la Kiebrania la baraka ni Esher, ambalo pia linatafsiriwa kama furaha. Ayubu 5:17 inasema" Heri mtu yule asiyekwenda Katika shauri la wasio haki; Wala hakusimama katika njia ya wakosaji; Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa Kandokando ya vijito vya maji, Uzaao matunda yake kwa majira yake, Wala jani lake halinyauki; Na kila alitendalo litafanikiwa." Kitabu cha Zaburi kimejaa kumbukumbu za aina hii ya baraka za furaha kwa wale wanaompenda na kumwogopa Bwana Mungu.

Katika Agano Jipya, kuna maneno mawili ya Kigiriki yaliyotafsiriwa kama "baraka." Makarios huwa na maana ya furaha ambayo tumeiangazia. Mahubiri ya Heri ya Mathayo 5 na Luka 6 yanaeleza hali ya furaha ya wale wanaopata kusudi na utimilifu wao kwa Mungu. Kama ilivyo katika Zaburi, maisha bora yanapatikana kwa wale wanaompenda na kumcha Mungu na kuendeleza maisha yao kulingana na Neno Lake. Warumi 4: 6-8 inaunganisha baraka hii yenye furaha kwa wale ambao dhambi zao zimamesamehewa, kwa sababu wanajua uhusiano na Mungu umerejeshwa. Eulogeo inalenga zaidi juu ya maneno mazuri au ripoti nzuri ambayo wengine hutoa kuhusu mtu fulani na pia inaelezea baraka tunazosema juu ya chakula chetu (Mathayo 26:26). Waefeso 1: 3 humtukuza Mungu kwa baraka zote ambazo anatupa katika Kristo, na 1 Petro 3: 9 inatufundisha kuwabariki wale wanaotutendea maovu, kwa sababu tuliitwa kupokea baraka kutoka kwa Mungu.

Kuleta dhana hiii pamoja, tunaona kwamba baraka ni maneno ya mapenzi bora na furaha ambayo inasemwa juu ya mwingine, pamoja na hali ambayo inatimiza maneno mazuri. Mpango wa awali wa Mungu katika uumbaji ulikuwa kwa ajili ya viumbe Wake, ikiwa ni pamoja na wanadamu, kupata ustawi, amani, na utimilifu, lakini mpango huo uliharibiwa wakati dhambi iliingia ulimwenguni. Maneno ya baraka ni kupendelea Mungu arejeshe kibali chake kwa wengine au tamko la wema wake wa asili. Baraka kuu ambayo Mungu ametoa ni maisha mapya na msamaha unaokuja kupitia imani katika Mwanawe, Yesu Kristo. Baraka za mali tunazofurahia siku za siku ni za muda mfupi, lakini baraka za kiroho zinazopatikana kwetu katika Kristo zinahusisha wakati wa milele, pamoja na vitu vya kimwili na visivyo vya kimwili. Kama mtunzi wa Zaburi alivyosema, "Heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, Na tumaini lake ni kwa Bwana, Mungu wake" (Zaburi 146: 5).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Baraka ni nini kulingana na Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries