settings icon
share icon
Swali

Ni sifa gani za kibiblia kwa utume?

Jibu


Mtume ("mmoja aliyepelekwa kwenye misheni") ni mtu ambaye Mungu ametuma kwa safari fupi au na ujumbe. Mtume anaajibika kwa Mtumaji wake na ana mamlaka ya Mtumaji wake. Utume ni ofisi mtume anashikilia.

Yesu Kristo Mwenyewe alikuwa na "utume." Yeye huvaa "Mtume" kama mojawapo ya majina Yake ya kuelezea (Waebrania 3:1). Alitumwa duniani na Baba wa Mbinguni na ujumbe wenye mamlaka ya Mungu, ambao aliwasilisha kwa uaminifu (Yohana 17:1-5).

Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, Yeye mwenyewe alichagua kutoka kwa wafuasi Wake wengi wanaume kumi na wawili na akawapa utume-wajibu maalum wa kupokea na kueneza ujumbe Wake baada ya kurudi mbinguni (Yohana 17:6-20; Mathayo 10:1-4; Marko 3:14-19). Hawa waliochaguliwa na kutumwa walikuwa mitume Wake. Wakati huo Yesu alikuwa akiwafundisha, Yeye hakuelezea vigezo ambavyo alitumia kuwachagua.

Mmoja wa wale kumi na wawili alikuwa Yuda Iskariote, ambaye alimsaliti Yesu kwa adui wake. Katika masumbuko makali ya dhamiri, Yuda alijinyonga mwenyewe (Mathayo 27:5). Hivyo, wakati Yesu aliporudi mbinguni, aliacha nyuma mitume kumi na moja tu.

Siku kadhaa baadaye, mitume waliobaki walikuwa Yerusalemu wakiomba pamoja na mama wa Yesu, ndugu Zake, na waumini wengine. Kikundi kilifikia takribani 120 (Matendo 1:12-26). Simoni Petro alihubiria kundi hilo na kuwaambia kwamba Zaburi 69:25 ilitabiri kutoka kwa Yuda na Zaburi 109:8 ilitabiri kuwa nafasi ya msaliti kati ya mitume inapaswa kujazwa. Utume lazima uanguke kwa mtu mwingine.

Petro alipendekeza kumchagua mtume mpya na kuweka sifa. Si kila mtu anaweza kuzingatiwa kwa utume. Wagombea walihitajika kuwa na Yesu wakati wa miaka mitatu yote ambayo Yesu alikuwa kati yao. Hiyo ni, alihitajika kuwa shahidi aliyeona ubatizo wa Yesu wakati Baba wa Mbinguni alithibitisha mtu na kazi ya Yesu. Alihitajika kuwa amesikia mafundisho ya Yesu ya kubadili maisha na kuwapo ili aone uponyaji Wake na miujiza mingine. Alihitajika kuwa ameshuhudia Yesu kujitolea dhabihu Mwenyewe juu ya msalaba na kumwona Yesu akitembea, akizungumza, na kula kati ya wanafunzi tena baada ya kufufuka Kwake. Haya ndiyo yalikuwa msingi wa ukweli wa maisha ya Yesu, moyo wa ujumbe ambao walipaswa kufundisha, na mashahidi binafsi walihitajika kuthibitisha ukweli wa habari njema.

Kikundi cha maombi huko Yerusalemu kilichagua wawili ambao waliafikia sifa hizi za utume: Yusufu Baraba na Matthias. Kisha wanafunzi wakamwomba Mungu awaongoze kujua ni nani atakayejaza nafasi. Kutumia njia ya kuamua mapenzi ya Mungu ambayo ilikuwa ya kawaida wakati huo, walipiga kura, hivyo kumpa Mungu uhuru wa kufanya chaguo Lake. Kura ilimwaangukia Matthias, na akawa mtume wa kumi na mbili.

Mara kwa mara, mitume walitoa ushuhuda wa kutazama wao wenyewe kwa macho wa Yesu, wakisema maneno hayo kama, "Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu; ambaye walimwua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika"(Matendo 10:39-40).

Miezi kadhaa baadaye, Sauli, mmoja wa Mafarisayo, alikuwa akijaribu kukomesha "ibada" mpya ya Ukristo kwa kuua na kuwafunga jela baadhi ya wafuasi wa Yesu. Wakati Sauli alikuwa kwenye mojawapo ya safari fupi yake ya mauti kwenda Dameski, Yesu aliye hai alimtokea kibinafsi. Mkutano huu usioweza kukataliwa na Bwana aliyefufuliwa ulibadili maisha ya Sauli. Katika maono kwa muumini mwingine huko Dameski, Yesu alisema kuwa amemchagua Sauli "kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue Jina langu mbele ya Mataifa, na wafalme, na wana wa Israeli" (Matendo 9:15, tazama 22:14- 15). Baada ya ubadilishaji wake, Paulo alitumia muda mchache huko Arabia, ambapo alifundishwa na Kristo (Wagalatia 1:12-17). Mitume wengine walitambua kuwa Yesu mwenyewe alimchagua adui yao wa zamani kuwa mmoja wao. Kama Sauli aliingia katika maeneo ya Mataifa, alibadilisha jina lake kwa Kigiriki "Paulo," na Yesu, ambaye alimpa Paulo utume wake, alimtuma ujumbe mwingi kupitia kwake kwa makanisa Yake na kwa wasioamini. Alikuwa mtume huyu, Paulo, ambaye aliandika zaidi ya nusu ya vitabu vya Agano Jipya.

Katika Barua zake mbili, Paulo anatambua ofisi ya mtume kama ya kwanza ambayo Yesu aliteua kutumikia makanisa Yake (1 Wakorintho 12:27-30; Waefeso 4:11). Kwa wazi, kazi ya utume ilikuwa kuweka msingi wa Kanisa kwa njia ya sekondari tu kwa ile ya Kristo Mwenyewe (Waefeso 2:19-20), hivyo kuhitaji mamlaka ya ushahidi wa macho nyuma ya mahubiri yao. Baada ya mitume kuweka msingi, Kanisa lingeweza kujengwa.

Paulo kamwe hakudai kuwa pamoja na miongoni mwa wale kumi na wawili wa awali, lakini alidai utume; Waumini wametambua kwamba Yesu alimteua kuwa mtume Wake maalum kwa Wayahudi (Wagalatia 1:1; 1 Wakorintho 9:1; Matendo 26:16-18). Kuna wengine katika kanisa la kwanza waliojulikana kama "mitume" (Matendo 14:4, 14, Warumi 16:7, 1 Wathesalonike 2:6), lakini tu kwa maana kwamba walichaguliwa, kuidhinishwa, na kutumwa na makanisa kwa safari fupi maalum. Watu hawa waliitwa jina "mtume" kwa maana ndogo na hawakumiliki sifa zote za utume ambazo kumi na wawili wa awali na Paulo walimiliki.

Hakuna ushahidi wa kibiblia uliopo kuoonyesha kwamba mitume hawa kumi na tatu walibadilishwa wakati walipokufa. Ona Matendo 12:1-2, kwa mfano. Yesu aliwachagua mitume kufanya kazi ya kuanzisha Kanisa, na misingi inayohitajika kuwekwa mara moja tu. Baada ya vifo vya mitume, ofisi zingine kando na utume, bila kuhitaji uhusiano wa ushahidi wa macho na Yesu, utaweza kuendeleza kazi.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni sifa gani za kibiblia kwa utume?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries