settings icon
share icon
Swali

Kwa nini wakati mwingine Mungu alibadilisha jina la mtu katika Biblia?

Jibu


Wakati Mungu alibadilisha jina la mtu na kumpa jina jipya, mara nyingi ilikuwa kuanzisha utambulisho mpya. Mungu alibadilisha jina la Abramu, maana yake "baba mkuu," kuwa "Ibrahimu," maana yake "baba wa umati" (Mwanzo 17: 5). Wakati huo huo, Mungu alibadilisha jina la mke wa Ibrahimu kutoka "Sarai," linalomaanisha"mfalme wangu" kuwa "Sara," maana yake "mama wa mataifa" (Mwanzo 17:15). Mabadiliko ya jina hili yalitokea wakati Mungu alimpa Ibrahimu agano la kutahiriwa. Mungu pia alithibitisha ahadi Yake ya kumpa Ibrahimu mwana, hasa kupitia Sara,na akamwambia jina lake mwanawe Isaka, maana yake "kicheko." Ibrahimu alikuwa na mwana mwingine, Ishmaeli, kupitia mjakazi wa Sara, Hagar. Lakini ahadi ya Mungu ya kubariki mataifa kwa njia ya Ibrahimu ilikuwa kutimizwa kwa njia ya mstari wa Isaka, ambaye Yesu alishuka (Mathayo 1: 1-17; Luka 3: 23-38). Isaka alikuwa baba wa Yakobo, ambaye alikuwa "Israeli." Wanawe kumi na wawili waliunda kabila kumi na mbili za Israeli-Wayahudi. Wana wa kimwili wa Abrahamu na Sara waliunda mataifa mengi. Kwa maana ya kiroho, wazao wao ni wengi zaidi. Wagalatia 3:29 inasema kwamba wote ambao ni wa Yesu Kristo-Myahudi, Mataifa, mume, au mwanamke-ni "uzao wa Ibrahimu, warithi kulingana na ahadi."

Mungu alibadilisha jina la Yakobo, ambalo lilimaanisha "kuongezea," kuwa "Israeli," maana yake "kuwa na nguvu na Mungu" (Mwanzo 32:28). Hii ilitokea baada ya Yakobo kuchukua urithi wa Esau (Mwanzo 25) na kuiba baraka za Esau (Mwanzo 27), alikimbia ndugu yake hadi kwa mjomba wake Labani (Mwanzo 28), akaoa Leah na Rachel (Mwanzo 29), alikimbia Labani (Mwanzo 31), na kisha wakapigana na Mungu alivyojitayarisha kukutana na Esau. Yakobo alikuwa amedanganya ndugu yake, ametanganywa na mjomba wake, akamdanganya mjomba wake (Mwanzo 30), na sasa alikuwa akiingilia eneo la ndugu yake ili kukimbia hasira ya mjomba wake. Alikuwa amesikia kwamba Esau angekuja na kukutana naye na akaogopea maisha yake. Usiku huo, Yakobo alipigana na mtu, ambaye baadaye alijitambulisha kuwa Mungu na anahesabiwa kuwa ni theophany au labda Kristo aliyezaliwa kabla. Yakobo akamshikilia huyo mtu mpaka alipopata baraka. Ilikuwa wakati huu Mungu alimbadilishia jina. Yakobo hakuwa tena kuwa msaidizi na mwongofu. Badala yake, angeweza kutambuliwa kama "alijitahidi na Mungu na wanadamu na ……kushinda" (Mwanzo 32:28).

Katika Agano Jipya, Yesu alibadilisha jina la Simoni, maana yake "Mungu amesikia," na kuwa "Petro," maana yake ni "mwamba" alipomwita kwanza kama mwanafunzi (Yohana 1:42). Alikuwa Petro ambaye alitangaza kwamba Yesu alikuwa "Masihi, Mwana wa Mungu aliye hai" (Mathayo 16:16). Yesu akamjibu kama "Simoni mwana wa Yona," akisema kuwa alibarikiwa kwa sababu Mungu alifunua jina la Yesu kama Masihi kwake. Kisha akamtaja kama "Petro" na akasema kwamba tamko la Petro lilikuwa msingi, au "mwamba," ambako angejenga kanisa lake (Mathayo 16: 17-18). Petro pia huonekana mara nyingi kama kiongozi wa mitume. Yesu mara kwa mara aliita Petro "Simoni" wakati mwingine. Kwa nini? Pengine kwa sababu wakati mwingine Simoni alitenda kama mtu wake wa zamani badala ya mwamba Mungu alimwita kuwa. Ndivyo ilivyo kwa Yakobo. Mungu aliendelea kumuita "Yakobo" kumkumbusha mambo yake ya nyuma na kumkumbusha kumtegemea nguvu za Mungu.

Kwa nini Mungu alichagua majina mapya kwa watu wengine? Biblia haijatupa sababu zake, lakini labda ilikuwa ni kuwawezesha kujua kwamba walikuwa wakiongozwa na ujumbe mpya katika maisha. Jina jipya lilikuwa njia ya kufunua mpango wa Mungu na pia kuwahakikishia kwamba mpango wa Mungu utatimizwa ndani yao.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kwa nini wakati mwingine Mungu alibadilisha jina la mtu katika Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries