settings icon
share icon
Swali

Safari mbalimbali za kimisionari za Pauloo ni gani?

Jibu


Agano Jipya la kumbukumbu Pauloo akichukua safari tatu zilizoeneza injili ya Kristo Asia ndogo na Ulaya. Mtume Pauloo alikuwa msomi mzuri, kuongoza Myahudi jina lake Saulo. Wanaoishi katika Yerusalemu tu baada ya kifo cha Kristo na ufufuo, alifanya alichoweza ili kuliharibu Kanisa la Kikristo. Yeye alishiriki hata katika utekelezaji wa shahidi wa Wakristo wa kwanza, Stefano (Matendo 7: 55-8: 4).

Akiwa njia kwenda Dameski ili kuwashika na kuwafunga Wakristo zaidi, Pauloo alikutana na Bwana. Yeye alitubu, na kugeuka katika imani kwa Yesu Kristo. Baada ya uzoefu huu, alijaribu kuwashawishi Wayahudi na Wakristo kuhusu ubadilisho wake wa maisha. Wengi walikuwa na mashaka na wakamtenga. Wakristo kama vile Barnabas, hata hivyo, alikubali kumtetea. Hao wawili wakawa washirika wa umishonari.

Safari nyingine tofauti ya umishenari miaka kadhaa -Pauloo alihubiri habari za Yesu katika miji mingi ya pwani na njia za mijini ya biashara. Ifuatayo ni bohari fupi ya safari hizi za kimishenari.

Safari ya kwanza ya kimishenari (Matendo 13-14): Kuitikia wito wa Mungu kwa kumtangaza Kristo, Pauloo na Barnabas waliacha kanisa la Antiokia katika Syria. Mara ya kwanza, njia yao ya uinjilisti mara kwa kuhubiri katika mji wa masunagogi. Lakini wakati wengi wa Wayahudi walimkataa Kristo, wamishenari walitambulia wito wa Mungu wa kushuhudia kwa watu wa mataifa mengine.

Kwa sababu ya ushuhuda wake wa ujasiri wa Yesu, Sauli mtesa kanisa akawa Pauloo mteswa. Wale ambao walikataa ujumbe wake wa wokovu kupitia kwa Yesu Kristo walijaribu kuzuia na madhara yake. Katika mji mmoja, yeye alipigwa mawe na akaachwa afe. Lakini Mungu alimhurumia. Licha ya majaribu na kupigwa na gerezani, aliendelea kuhubiri Kristo.

Huduma ya Pauloo kwa Mataifa ilileta utata juu ya ni nani ambaye angeweza kuokolewa na jinsi ya kuokolewa. Kati ya safari yake za kwanza na ya pili, yeye alishiriki katika mkutano wa Yerusalemu kujadili njia ya wokovu. Makubaliano ya mwisho ilikuwa kwamba watu wa mataifa mengine waweze kumpokea Yesu bila kujiwasilisha kwa mila za Wayahudi.

Safari ya pili ya Umishenari (Matendo 15: 36-18: 22): Baada ya kukaa Antiokia, kulijenga kanisa huko, Pauloo alikuwa tayari kuchukua safari ya pili ya umishenari. Aliuliza Barnabas kujiunga naye, kutembelea upya makanisa ya safari yao ya kwanza ya umishenari. Kutokubaliana, hata hivyo, kuliwafanya kuachana. Mungu akageuza mgogoro huu na kuwa wa manufaa, kwa sasa kulikuwa na timu mbili kimishenari. Barnaba alikwenda Cyprus na Yohanan Marko, na Pauloo wakamchukua Sila Asia Ndogo.

Mungu kwa utekelezo aliwaelekeza Pauloo na Sila kwenda Ugiriki, kuleta injili Ulaya. Katika Filipi, kikundi cha umishenari kilipigwa na kufungwa. Kwa kufurahia kuteseka kwa ajili ya Kristo, waliimba katika jela. Ghafla, Mungu Alisababisha tetemeko la ardhi kufungua milango ya kiini na kuwaweka huru kutoka minyororo yao. Askari wa gereza alishangaa yeye pamoja na familia yake waliamini katika Kristo, lakini viongozi wa serikali wakawaomba waondoke.

Kusafiri kwenda Athene, Pauloo alihubiri kwa watazamaji waliokuwa wa maswali katika fungamno la Mars Hill. Yeye alimtangaza Mungu wa pekee wa kweli ambaye wangeweza kumjua na kumwabudu bila sanamu za binadamu. Tena, baadhi walidhiaki na baadhi wakaamini.

Pauloo alifundisha wale walio amini katika Kristo na kuwakuza katika makanisa. Wakati wa safari yake ya pili ya umishenari, Pauloo alifanya wafuasi wengi kutoka asili zote: kijana mmoja jina lake Timotheo, mfanyabiashara mwanamke jina lake Lidia, na wanandoa Akila na Prisila.

Safari ya tatu ya umishenari (Matendo 18: 23-20: 38): Wakati wa safari ya tatu ya Pauloo, yeye kwa bidii alihubiri katika Asia Ndogo. Mungu alithibitisha ujumbe wake kwa miujiza. Matendo 20: 7-12 inaelezea Paulo kule Teroa akihubiri mahubiri ya kipekee kwa muda mrefu. Kijana, aliyekuwa akikaa dirishani mwa ghorofa, alikwenda kulala na akaanguka nje ya dirisha. Alifikiriwa kuwa amekufa, lakini Pauloo alimfufua tena.

Mara baada ya kushiriki katika madhehebu, waumini wapya huko Efeso walichoma vitabu vyao vya uchawi. Wachonga miungu, kwa upande mwingine, hawakufahishwa na kadirio la hasara yao ya biashara kwa sababu ya huyu Mungu mmoja wa kweli na Mwana wake. Sonara mmoja aitwaye Demetrio ilianza furugu mjini kote, huku akimsifu mungu wao kike Diana. Majaribio daima yalimfuata Pauloo. Mateso na upinzani hatimaye yaliwatia nguvu Wakristo wa kweli na kueneza Injili.

Wakati wa mwisho wa safari ya tatu ya Pauloo ya umishenari, alijua kuwa karibuni atawelwa jela na pengine kuuawa. Maneno yake ya mwisho kwa kanisa la Efeso kinaonyesha bidii yake kwa Kristo: “Ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, 19;nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote,na kwa machozi,na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi; 20 ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lo lote liwazalo kuwafaa bali naliwafundisha waziwazi, na nyumba kwa nyumba, 21 nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtambue Mungu, na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. 22 Basi sasa, angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko;23 isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema, ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. 24 Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia Habari Njema ya neema ya Mungu" (Mdo 20:18 -24).

Baadhi ya wasomi wa Biblia huona safari ya nne ya umishenari vile vile, na historia ya Kikristo ya mapema haionekani kushuhudia wazo hili. Wakati huo huo, hakuna ushahidi wa wazi kwa ajili ya safari ya nne katika Biblia, kama ingekuwa ilitokea baada ya kufungwa kwa kitabu cha Matendo.

Madhumuni ya safari zote za Pauloo za kimishenari ilikuwa ni ile ile: kutangaza neema ya Mungu katika kusamehe dhambi kwaa njia ya Kristo. Mungu alitumia huduma ya Pauloo kwa kuleta injili kwa mataifa na kuanzisha kanisa. Barua zake kwa makanisa, zilizoandikwa katika Agano Jipya, bado zaipa msaada maisha ya kanisa na mafundisho. Ingawa yeye alitoa sadaka kila kitu, Safari za Pauloo umishenari zilikuwa za thamani na gharama (Wafilipi 3: 7-11).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Safari mbalimbali za kimisionari za Pauloo ni gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries