settings icon
share icon
Swali

Wafilisti walikuwa nani?

Jibu


Wafilisti walikuwa watu wenye uchokozi na wachochezi wa vita ambao walitwaa sehemu ya kusini magharibi mwa Palestina kati ya Bahari ya Mediterane na Mto Yordani. Jina "Mfilisti" linatokana na neno la Kiebrania Philistia, na tafsiri ya Kigiriki ya jina, palaistinei, inatupa jina la kisasa "Palestina." Wafilisti kwanza huandikwa katika Maandiko katika Jedwali la Mataifa, orodha ya maaskofu wakuu waanzilishi wa mataifa sabini yalitoka kwa Nuhu (Mwanzo 10:14). Inafikiriwa kwamba Wafilisti walitoka Kaftori, jina la Kiebrania kwa kisiwa cha Crete na eneo lote la Aegean (Amosi 9:7; Yeremia 47:4). Kwa sababu zisizojulikana, walihamia kutoka eneo hilo hadi pwani ya Mediterranean karibu na Gaza. Kwa sababu ya historia yao ya baharini, Wafilisti mara nyingi huhusishwa na "Watu wa Bahari." Biblia inasema kuwa Wafilisti waliwasiliana na Ibrahimu na Isaka tangu mwaka 2000 KK (Mwanzo 21:32, 34; 26:1, 8).

Baada ya uhusiano wa Isaka na Wafilisti (Mwanzo 26:18), wanatajwa baadaye katika kupita katika kitabu cha Kutoka muda mfupi baada ya Waisraeli kuvuka Bahari ya Sham: "Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu; maana Mungu alisema, 'Wasije wakaghairi watu hawa hapo watakapokutana na vita, na kurudi Misri' "(Kutoka 13:17).

"Njia kupitia nchi ya Wafilisti" inamaanisha njia inayojulikana baadaye kama Kupitia njia ya Maris au "Njia ya Bahari," mojawapo ya njia kuu tatu za biashara katika Israeli ya kale. Njia hii ya pwani iliunganisha Nile Delta na Kanaani na Syria na zaidi, katika mkoa wa Mesopotamia wa kusini magharibi mwa Asia.

Agano la Kale linaonyesha kwamba karibu karne ya 13 KK, wakati wa Samweli na Samsoni, Wafilisti walihamia bara kutoka pwani ya Kanaani. Huko, walijenga ustaarabu wao hasa katika miji mitano: Gaza, Ashkeloni, Ashdodi, Gathi, na Ekroni (Yoshua 13:3). Miji hii ilikuwa kila mmoja iliongozwa na "mfalme" au "bwana" (kutoka kwa neno la Kiebrania seren, pia linalotafsiriwa kama "mdhalimu"). Wafalme hawa inaonekana waliunda muungano wa usawa. Kila mfalme alikuwa na udhibiti wa huru wa mji wake, kama vile Akishi, mfalme wa Gathi, alivyomtendea Daudi (1 Samweli 27:5-7), lakini walifanya kazi kwa pamoja wakati wa dharura ya kitaifa (Waamuzi 16:5).

Kuanzia mwanzoni kabisa, Wafilisti walikuwa labda washirika au maadui wakali wa watu wa Mungu. Walikuwa na jukumu muhimu katika maisha ya Samsoni (Waamuzi 13:1, 14:1), Samweli (1 Samweli 4:1), Sauli (1 Samweli 13:4), na Daudi (1 Samweli 17:23).

Wafilisti walijulikana kwa matumizi yao ya ujuzi wa chuma, ambayo ilikuwa bora kuliko shaba iliyotumiwa na Waisraeli kwa silaha na vifaa. Hata kama kuchelewa kama wakati wa Sauli (1050-1010 KK), Waisraeli walilazimika kutegemea Wafilisti kunoa au kurekebisha vifaa vyao vya chuma (1 Samweli 13:19-21). Kwa silaha zao za juu na sera za uchokozi za kijeshi, Wafilisti daima walizuia maendeleo ya Israeli kama taifa. Kwa karibu miaka 200, Wafilisti waliwasumbua na kuwanyanyasa Waisraeli, mara nyingi wakivamia eneo la Israeli. Wana wa Israeli hawakuweza tu kukabiliana na uwezo uliozidi wa kijeshi wa Wafilisti. Hili lilifika tu kikomo baada ya Samweli na kisha Daudi, kwa njia ya mwongozo wa Mungu, aliweza kuwashinda Wafilisti (1 Samweli 7:12-14, 2 Samweli 5:22-25).

Agano la Kale linaonyesha kwamba Wafilisti waliabudu miungu mitatu: Ashtorethi, Dagoni, na Baal-Zebubu-kila mmoja alikuwa na madhabahu katika miji mbalimbali (Waamuzi 16:23, 1 Samweli 31:10; 2 Wafalme 1:2). Matokeo ya akiolojia yanaonyesha kuwa askari wa Wafilisti walibeba sanamu za miungu yao katika vita (2 Samweli 5:21). Inaonekana, pia walikuwa watu washirikina ambao waliheshimu nguvu ya sanduku la Israeli la agano (1 Samweli 5:1-12).

Wafilisti hawakuwa maarufu kwa uzalishaji na matumizi yao ya vinywaji vya pombe, hasa bia. Maangamizi ya kale ya Wafilisti yana viwanda vingi vya pombe na mvinyo, pamoja na magi nyingi za bia na vyombo vingine vya kunywa. Sikukuu ya harusi ya Samsoni, iliyoandikwa katika kitabu cha Waamuzi, inaonyesha mazoezi ya Wafilisti ya kufanya sherehe ya kunywa kwa wiki nzima; neno la Kiebrania misteh, linalotafsiriwa "sikukuu" katika Waamuzi 14:10, linamaanisha "sikukuu ya kunywa."

Waisraeli mara nyingi walitaja Wafilisti kama "wasiotahiriwa" (Waamuzi 15:18, 1 Samweli 14:6, 2 Samweli 1:20), kumaanisha, wakati huo, wale ambao hawakuwa na uhusiano na Mungu. Hawakuwa watu wa Mungu waliochaguliwa na walipaswa kuepukwa kabisa kama uovu wa kuchafua.

Leo, neno mfilisti linatumika kama wasifu kutaja mtu asiyetakaswa, goigoi. Kwa hakika, Wafilisti wa historia hawakuwa wasio na uzoefu au wasio na adabu. Walikuwa watu wa juu wa safari ya bahari ambao, kwa vizazi kadhaa, walikuwa miaka mbele ya Israeli.

Isipokuwa Yeremia sura ya 47, kuna marejeo machache ya kinabii kwa Wafilisti. Mwishoni, Wafilisti walisimilishwa katika utamaduni wa Wakanaani. Hatimaye walipotea kutoka rekodi ya kibiblia na historia kwa pamoja, wakiacha nyuma jina la "Palestina" kama ushuhuda wa kuwepo kwao.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Wafilisti walikuwa nani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries