ගැලවීම (මිදීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්නගැලවීම (මිදීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ගැලවීමේ සැලසුම යනු කුමක්ද?

ගැලවීම නම් කුමක්ද? කිතුනු ගැලවීමේ මූලධර්මය කුමක්ද?

ගැලවීම ලබාගත හැක්කේ ඇදහිල්ලෙන් පමණක්ද? නැතිනම්ඇදහිල්ල සමග ක්‍රියා වලින්ද?

කිතුනුවකුට ගැලවීම අහිමිකර ගත හැකිද?

වරක් ගැලවීම සැමදා ගැලවීමයි?

සදාතනික සුරක්ෂිතභාවය ශුද්ධ බයිබලයට (බයිබලීයද?) අනුකුලද?

මාගේ ගැලවීම පිළිබඳව සහතිකයක් ලබාගන්නේ කෙසේද?

වරදින් නිදහස්වීම ආදේශ කිරීම යනු කුමක්ද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ පාපයට මැරෙන්නට ප්‍රථමයෙන් මනුෂ්‍යයන් ගැලවුනේ කෙසේද?

යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව කිසිම දවසක දැන ගැනුමට අවස්ථාවක් නොලැබුනු පුද්ගලයෙකුට කුමක් සිදුවේද? දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගැන නොඇසූ පුද්ගලයෙකුව වරදට පත්කරයිද?

දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වෛරී භාවය හා මිනිසාගේ නිදහස් කැමැත්ත ගැලවීම තුළ එකට ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

සදාතන රුකවරණය පාපය කිරීමට “අවසර පතක්ද” (බලපත්‍රයක්ද)?

නිර්දෝශිභාවය නම් කුමක්ද?

කිතුනු එකඟත්වය නම් කුමක්ද? අපට දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගිකිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

කිතුනුවන් තමන්ගේ පාපයන් වලට නිතර සමාව ඉල්ලා ගෙන සිටිය යුතුද?

ක්‍රිස්තියානි මුදා ගැනීම / නිදහස් වීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ පරණ ගිවිසුම් යුගයේ සත්ව පූජාවන් බලාපොරොත්තු වූයේ ඇයි?

ළදරුවන් හා තරුණ දරුවන් මියගිය විට ඔවුනට කුමක් සිදුවේද? ගණන්දීමට යුතු වයස් කාණ්ඩය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමන ස්ථානයෙන් මට සොයා ගත හැකිද?

පසුතැවීම නම් කුමක්ද? එමෙන්ම එය ගැලවීම ලැබීමට අත්‍යවශ්‍යයද (අනිවාර්යද)?

යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

අපගේ ගැලවීම සදාකාලිකව සුරක්‍ෂිත නම්, එසේ නම් බයිබලය පළමු ධර්මය / භක්තිය හැරයාමට විරුද්ධව අනතුරු අඟවන්නේ ඇයි?

ගැලවීමට බව්තිස්මය අවශ්‍යද? බව්තිස්මයවූ අළුත ඉපදීම (පුනර්ජනනය) නම් කුමක්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටගැලවීම (මිදීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්න