දේව දූතයන් සහ යක්ෂයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න


දේව දූතයින් පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද?

යක්‍ෂයන් පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද?

සාතන් කව්ද?

බයිබලය යක්‍ෂාවේශය පිළිබඳව කුමක් පවසයිද? අදටත් එය සිදුවිය හැකිද? එසේ නම් එහි ලක්‍ෂණ මොනවාද?

කිතුනුවෙකුට යක්‍ෂ ආත්මයක් ආවේශ විය හැකිද?

දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ හා මනුෂ්‍ය දූවරු නම් උත්පත්ති 6:1-4 හී කව්ද?

දෙවියන් වහන්සේ සාතන් හා ඔහුගේ දූතයන්ට පව් කිරීමට ඉඩ හැරියේ මන්ද?

ස්වාමින්ගේ දූතයා නම් කව්ද?

දේවදූතයන් ස්ත්‍රීද? පුරුෂද?

අග්‍ර (ශ්‍රේෂ්ඨ) දේවදූතයන් මිකායෙල් අග්‍රදේවදූතයා?

දේවදූතයන් වීම?

චෙරුබිම්, චෙරබ්වරු දේවදූතයන්?

බයිබල් අනායාස මරණය (දුක් නොවිඳ මැරීම)?

වැටුනාවූ දේව දූතයන්?

සුරැකි දූතයා?

නෙපිලිම්?

සෙරාප්වරු, සෙරාප් දේවදූතයා?

මරණයේ දූතයෙකු සිටිනවාද?

දේව දූතයන්ගේ කුඩා ප්‍රතිමා තබා ගැනීම වරදක්දරෑ?

දේවදුතයන් පිළිබද දේව ධර්මය යනු කුමක් ද?

දේව දූතයන් මොනවගේද?

වර්තමාන කාලයේදී දේව දූතයන් මනුෂ්‍යයන්ට දර්ශනය වේද?

දෙවියන්වහන්සේ පාපයට වැටුණු දූතයන්ට පසුතැවිලිවීමට අවස්ථාවක් ලබා නොදෙන්නේ ඇයි?

කිතුණු භුත විද්‍යාව යනු කුමක්ද?

දේවදුතයන්ට අණදීම සඳහා කිතුණුවන්ට ආධිපත්‍යයක් තිබේද?

වර්තමාන ලොව තුළ යක්‍ෂනික ආත්ම වල ක්‍රියාකාරිත්වයක් වෙත්ද?

යක්‍ෂයාගේ බලවත් පිඩාව ගැන බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

යක්ෂයන්ට තමන්ව අජීවි හෝ අප්‍රාණික වස්තුවකට බදවා ගෙන සිටිය හැකිද?

යක්‍ෂයා / සාතන් පුද්ගලයෙක්ද බලයක්ද / නපුරේ පුද්ගලාරෝපණයක්ද?

හුරුපුරුදු ආත්ම යනු මොනවාද?

දෙවියන්වහන්සේ සහ සාතන්? දෙවියන්වහන්සේ බලසම්පන්න නම් උන්වහන්සේ සාතන්ව මරා නොදමන්නේ මන්ද?

එසකියෙල් 28 තීර්හී රජ පිළිබදව සදහන් කෙරෙන අනාවැකිය සාතන් හා සම්බන්ධ වේද?

මිඛායෙල් සහ සාතන් මෝසෙස්ගේ මෘත ශරීරය පිළිබදව මතභේදයන් ඇති කර ගනු ලැබුවේ මන්ද (යූද් 9?)

දේව දූතයන් බොහෝ දෙනෙකුට පව් කළ හැකිද?

දේව දූතයන්ට යාච්ඤා කිරීම බයිබලය ප්‍රවර්ධනය කරනවාද නැත්නම් තහනම් කරනවාද?

සාතන් මෙම ලෝකයෙහි දෙවියා වූයේ කෙසේද (2 කොරින්ති 4:4)?

සාතන් පිදීම යනු කුමක්ද?

ඔබගේ ප්‍රාණය යක්ෂයාට විකිණීමය පුළුවන්ද?

භුමික ආත්ම යනු කුමක්ද?

ආත්ම මාරුවීම පිළිබදව බයිබලයේ සඳහන්වන්නේ කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ සාතන්ට ප්‍රේම කරනු ලබන සේක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට දේව දූතයන් සහ යක්ෂයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න