සාතන් උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ සර්පයාද?


ප්‍රශ්නය: සාතන් උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ සර්පයාද?

පිළිතුර:
ඔව්, උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ සර්පයා සාතන් විය. සාතන් එක්කෝ සර්පයෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින්, සර්පයා සන්තකයේ තබාගෙන හෝ ආදම් සහ ඒවව රැවටුවේ ඔවුන් සමඟ කතා කළේ සර්පයා යැයි විශ්වාස කිරීමටය. සර්පයන්ට / නයින්ට කතා කිරීමේ හැකියාව නැත. එළිදරව් 12:9 සහ 20:2 යන දෙකම සාතන්ව සර්පයෙකු ලෙස විස්තර කරයි. "ඔහු යක්ෂයා හෝ සාතන් වන පුරාණ සර්පයා වන මකරා අල්ලා අවුරුදු දහසකට බැඳ තැබුවේය" (එළිදරව් 20:2). "මහා මකරා පහතට හෙළනු ලැබුවේය, පුරාණ සර්පයා යක්ෂයා නොහොත් මුළු ලෝකයම නොමඟ යවන සාතන් ඔහුව පොළොවට හෙළනු ලැබුවේය. ඔහුගේ දූතයන් ඔහු සමඟ ගියේය" (එළිදරව් 12: 9).

ශාපයට පෙර සර්පයා නැගී සිටියාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව බයිබලය පැහැදිලි නැති අතර, අනෙක් උරගයින් මෙන් සර්පයාද කකුල් හතරකින් ඇවිද ඇති බව පෙනේ. උත්පත්ති 3:14 හි හොඳම පැහැදිලි කිරීම එය බව පෙනේ, "එබැවින් දෙවි සමිඳාණන්වහන්සේ සර්පයාට කතා කොට, "තා මෙක කල බැවින් සියලු තිරිසනුන්ටත් වනයේ සියලු සත්වයන්ටත් වඩා තෝ ශාප ලද්දෙක් ය; තෝ බඩගායමින් තාගේ ජීවිතයේ සියලු දවස්වල ධූලි කන්නෙහිය." සර්පයාට ශාප කරනු ලැබුවේ ඔහු බඩගා යමින් ජීවිතයේ සියලු දවස්වල ධූලි අනුභව කිරීමටය. සර්පයා සදහටම හෙළා දකිනු ඇති බවට ඇඟවීමේ මාර්ගයකි. නපුරු හා නින්දිත සත්වයෙකු ලෙස හා නින්දා සහ නොවටින වස්තුවක් ලෙස.

ආදම් සහ ඒවව පාපයට යොමු කළේ සාතන් බව දෙවියන්වහන්සේ දැනගත් විට දෙවියන්වහන්සේ සර්පයාට ශාප කළේ ඇයි? සර්පයාගේ ඉරණම නිදර්ශනයකි. සර්පයාගේ ශාපය කවදා හෝ සාතන්ගේ ඉරණම වනු ඇත (එළිදරව් 20:10; එසකියෙල් 28:18-19).

English


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
සාතන් උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ සර්පයාද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න