Въпроси относно църквата


Какво представлява църквата?

Каква е целта на църквата?

Какво е значението на кръщението на християнина?

Каква е важността на Господната вечеря / причастието?

Жени – пастори / проповедници? Какво казва Библията за жените в служение?

Какво се казва в Библията за даването на десятък от християните?

Защо е важно посещаването на църква?

Християните трябва ли да спазват съботния ден (шабат)?

Защо трябва да вярвам в организирана религия?

Каква е разликата между универсалната църква и местната църква?

Какво е отделяне според Библията?

Какво казва Библията за църковната дисциплина / отлъчването?

Какво казва Библията за формата на църковното управление?

Какво казва Библията за църковния растеж?

Защо има толкова много християнски деноминации?

Защо има толкова много различни християнски интерпретации?

Защо има толкова много евангелски християнски водачи, които да са замесени в скандали?

Каква е историята на християнството?

Какво означава изразът „съпруг на една жена” в 1 Тимотей 3:2? Може ли разведен мъж да служи като пастор, презвитер или дякон?

Какъв е правилният начин за кръщение?

Бог изисква ли от християните да спазват Съботата?

Възвръща ли Бог днес в църквата чина на апостолите и пророците?

Изисква ли се кръщение преди човек да може да получи причастие?

Какво е значението на християнското поклонение?

Как трябва да се справим с конфликта в църквата?

Какво е основаване на църква?

Трябва ли църквата да дава като десятък 10 процента от даренията, които получава?

Колко приоритетно трябва да бъде поклонението в църквта?

Какво казва Библията за християнското първо причастие?

Какви са отговорностите на дяконите в църквата?

Какви са задълженията на презвитера в църквата?

Трябва ли християнките да носят покривала за глава?

Очаква ли се от нас да използваме музикални инструменти в църквата?

По какъв начин Исус е нашата съботна почивка?

Може ли мъж, който е женен за разведена жена, да служи като църковен водач?

Каква е разликата между обредите и тайнствата?

Иска ли се от нас да се подчиняваме на пасторите?

Има ли пророци в днешната църква?

Аз съм кръстен небиблейски. Трябва ли да бъда кръстен отново?

Коя е канарата в Матей 16:18?

Вино или гроздов сок трябва да се използва при причастието?

Могат ли жените да служат като дякони в църквата?

Могат ли жените да служат като презвитери в църквата?

Трябва ли жените да мълчат в църквата?

Кои са съставните части на службата на истинското библейско поклонение?


Въпроси относно църквата