settings icon
share icon
Въпрос

Могат ли жените да служат като презвитери в църквата?

Отговор


Има две основни гледни точки по въпроса дали жените могат да служат като презвитери в църквата. Егалитарното гледище поддържа, че жените могат да служат като презвитери при положение, че изпълняват изискванията, изложени в 1 Тимотей 3:1-7 и Тит 1:5-9. Алтернативното гледище поддържа обратното и твърди, че на жените не е разрешено да служат в качеството на презвитери в църквата.

Нека погледнем 1 Тимотей 3:1-7: „Вярно е това слово: Ако някой се стреми към надзорничество, (той) добро дело желае. Прочее, надзорникът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец; който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; защото човек ако не знае да управлява своя си дом, как (той) ще се грижи за Божията църква? (Той) Да не е нов във вярата, за да се не възгордее (той) и падне под същото осъждане с дявола. При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор (той) и в примката на дявола“.

Първото нещо, което трябва да отбележим в този пасаж, е броят на мъжките местоимения („той“ и „негов“). Местоименията „той“, „негов“ и „него“ се срещат 10 пъти в 1 Тимотей 3:1-7. Дори повърхностен прочит на пасажа би навел читателя на заключението, че ролята на презвитер/надзорник трябва да се изпълнява от мъж. Фразата „мъж на една жена“ също показва, че службата на презвитер е допустима/предназначена да бъде изпълняване от мъже. Същите точки са набелязани в паралелния пасаж на Тит 1:5-9.

Пасажите, които описват качествата и задълженията на презвитерите/надзорниците, не отварят вратата за жените да служат като презвитери. Всъщност, последователната употреба на мъжки местоимения и терминология твърдо доказва, че службата на презвитера/надзорника е ограничена само за мъжете. Както и други въпроси, свързани с този дебат, забраната жените да служат като презвитери не е въпрос на шовинизъм. В никакъв смисъл това не е въпрос мъжете да са по-висши от жените. А вместо това, Бог ограничава службата на презвитерите само до мъжете, защото това е начинът, по който Той е структурирал църквата да функционира. Богоугодните мъже трябва да служат като водачи, а жените да служат в изключително важни поддържащи роли.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Могат ли жените да служат като презвитери в църквата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries