settings icon
share icon
Въпрос

Коя е канарата в Матей 16:18?

Отговор


Вихри се дебат върху въпроса дали „канарата“, на която Христос ще изгради църквата Си, е Петър, или е Петровото признание, че Исус е „Христос, Синът на живия Бог“ (Матей 16:16). Честно казано, няма начин да сме абсолютно сигурни кое гледище е правилно. Граматическата конструкция позволява всяко от двете гледища.

Първото гледище е, че Исус е заявил, че Петър ще бъде „канарата“, на която ще съгради църквата Си. Исус изглежда използва игра на думи. „Ти си Петър (petros) и на тази канара (petra) ще съградя Своята църква“. Тъй като името на Петър означава „камък“, а Исус ще изгради църквата Си на канара, изглежда, че Исус свързва двете заедно. Бог използвал Петър много при основаването на църквата. Петър бил първият, който провъзгласил благовестието в деня на Петдесетница (Деяния 2:14-47). Петър също присъствал, когато самаряните първи приели Светия Дух (Деяния 8:14-17), и той бил първият, който занесъл благовестието на езичниците (Деяния 10:1-48). В известен смисъл, Петър бил канарата „основа“ на църквата.

Другата популярна интрепретация на канарата е, че Исус имал предвид не Петър, а Петровата изповед на вяра в стих 16: „Ти си Христос, Синът на живия Бог“. Исус никога не е учил явно Петър и останалите ученици за пълната си идентичност, а приемал, че Бог суверенно е отворил очите на Петър и му е разкрил кой е наистина Исус. Изповядването му на Исус като Божия Син се изляло от него, искрено деклариране на Петровата лична вяра в Христос. Тази лична вяра в Христос е отличителният белег на истинския християнин. Всички тези, които са положили вярата си в Христос, като е направил Петър, са църквата. Петър изразил тази истина в 1 Петрово 2:4-5: „При Когото идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа“.

След изповедта на Петър Исус заявил, че Бог е разкрил истината на Петър. Думата за „Петър“ Petros, означава „малък камък“ (сравни Йоан 1:42). Исус тогава използвал сходна дума, petra, която означава „канара за основа“. Същата дума се използва в Матей 7:24, 25, когато Исус описва канарата, върху която мъдрецът строи къщата си. Самият Петър използва същата образност в своето първо послание: църквата е съградена от множество малки petros, „живи камъни“ (1 Петрово 2:5), които споделят изповедта на Петър, че Исус е Христос, Синът на живия Бог. Тези изповеди на вяра са здравата основа на църквата.

В допълнение, Новият завет прави пределно ясно, че Христос е основата на църквата (Деяния 4:11, 12; 1 Коринтяни 3:11). Грешка е да се мисли, че Исус е дал тази привилегия на Петър. В известен смисъл всички апостоли са играли основополагаща роля в изграждането на църквата (Ефесяни 2:20), но положението на първенство е запазено единствено за Христос. Христос е наречен „основният крайъгълен камък“ (1 Петрово 2:6, 7; Ефесяни 2:20; Лука 20:17; Деяния 4:11). Ако Христос е крайъгълният камък, как би могъл Петър да бъде канарата, върху която е изградена църквата?

Следователно, думите на Исус в Матей 16:18 най-добре са интерпретирани като обикновена игра на думи. Да го перефразираме: „Петре, ти си наречен „малък камък“, но от устата ти е излязла истина голяма като канара, която ще бъде основата на църквата“.

Римокатолическата църква спори, че Петър е канарата, която Исус е имал предвид, и тогава използват тази интерпретация като доказателство, че тя е единствената истинска църква. Но както видяхме, Петър като канарата не е единствената вярна интерпретация. Дори ако Петър е канарата в Матей 16:18, това не би дало на Римокатолическата църква никакъв авторитет. Писанието никъде не посочва Петър да е бил в Рим. Писанието никога не описва Петър като имащ някаква власт над другите апостоли или да е бил главният водач на ранната църква. Петър не е бил първият папа. Произходът на католическата църква не се основава на ученията на Петър или на другите апостоли.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Коя е канарата в Матей 16:18?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries