settings icon
share icon
Въпрос

Кои са съставните части на службата на истинското библейско поклонение?

Отговор


Хората инстинктивно се покланят. Псалмистът най-добре го е изразил като е написал: „Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже“ (Псалом 42:1). Още толкова отдавна по времето на Цицерон от първи век пр.н.е. било наблюдавано, че религията, независимо от своята форма, била универсална черта на човека. Като се има предвид, че хората ще се покланят на нещо или някого, трябва да се запитаме какво е поклонението, на кого и как ще се покланяме? Какво съставлява службата на библейското поклонение и най-важно ще бъдем ли ние „истински поклонници“ (Йоан 4:23) или лъжепоклонници? Поклонението включва дълбоко чувство на религиозно страхопочитание, което се изразява в действия на отдаване и служене. Английската дума „поклонение“ буквално означава „нещо, имащо стойност“, обозначаваща същество или предмет, „заслужаващи“ посвещаване.

Христос заповядал истинските поклонници да се покланят с дух и истина (Йоан 4:24). Апостол Павел обяснил, че се покланяме чрез Божия Дух (Филипяни 3:3), означаващо, че истинското поклонение идва само от тези, които са били спасени чрез вяра в Господ Исус Христос и имат в сърцата си обитаващ Светият Дух. Поклонението с дух също изисква подходящото отношение на сърцето, не просто придържане към обреди и ритуали. Да се покланяш с истина означава да се покланяш според това, което Бог е разкрил за Себе Си в Писанието. За да бъде нашето поклонение истински библейско, то не трябва да прескача отвъд това, което е позволено в Библията (Левит 10:1; 1 Коринтяни 4:6), придържайки се към Христовото учение (2 Йоаново 9; вижте също Второзаконие 4:12; 12:32; Откровение 22:18-19). Сътворените от човека книги – Вероизповедната Книга, Основополагащи Правила, т.н. – не са необходими, за да се покланя човек истински на Бог.

Примерът на църквата от първи век може да ни помогне да определим в какво се състои службата на истинското библейско поклонение. Господната Трапеза била съблюдавана (Деяния 20:7), молитви били поднасяни (1 Коринтяни 14:15-16), песни били пяти за слава на Бог (Ефесяни 5:19), отделеното било събирано (1 Коринтяни 16:2), Писанията били четени (Колосяни 4:16) и Божието Слово било провъзгласявано (Деяния 20:7).

Господната Трапеза е чудесно време за поклонение на нашия Господ като отбелязваме смъртта на Исус докато се завърне отново (1 Коринтяни 11:25-26). Както и Господната Трапеза, молитвата трябва също да подхожда на божествения модел, учен в Писанията. Нашите молитви трябва да са насочени само към Бог (Неемия 4:9; Матей 6:9), никога към никой мъртвец каквато е практиката на католицизма. Не ни е разрешено да използваме приспособления като молитвени броеници или будистки „молитвени колела“, които по общо мнение изпращат писмени искания към далечните краища на вселената. Най-важно нашите молитви трябва да бъдат в хармония с Божията воля.

Въз основа на примера на ранната църква пеенето е жизнена част от поклонението. Апостол Павел ни заповядва „разговаряйте се със псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос“ (Ефесяни 5:19-20). Пеенето един на друг предава истината, нагласена към музиката като форма на поучение (Колосяни 3:16), като и духът, и умът са заети в процеса на учене (1 Коринтяни 14:15-16).

Друга част от истинското, библейско поклонение е даването на нашите десятъци и приношения през първия ден от седмицата, както Павел е упътил коринтската църква: „А колкото за събирането на милостинята за светиите, правете и вие както наредих в галатийските църкви. В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си, и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда“ (1 Коринтяни 16:1-2). Нашето редовно даване за подпомагане на Господното дело е сериозна отговорност и е част от истинското библейско поклонение. На нашето даване трябва да гледаме като на благословия, не като обременително нещо за оплакване (2 Коринтяни 9:7). Нещо повече, даването е единственият библейски начин за финансирането на делото на църквата на Исус Христос. Не ни се разрешава да управляваме фирми, провеждаме бинго партита, концерти с билети на входа, т.н. Христовата църква не е предназначена да бъде търговско предприятие (Матей 21:12-13).

Накрая, проповядването и поучаването са основни съставни части на истинското поклонение. Трябва да проповядваме само Писанията, тъй като Писанието е единственото средство за подготвяне на вярващите за живота и благочестието (2 Тимотей 3:16-17). Благочестивият проповедник или учител ще проповядва от Словото и ще разчита на Божия Дух да извърши Своята работа в умовете и сърцата на неговите слушатели. Както Павел напомнил на Тимотей: „проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване“ (2 Тимотей 4:2). Църковно събиране, което не включва Божието Слово като основен компонент, не е истинска, библейска служба на поклонение.

Несъмнено, Бог, в Своята божествена мъдрост, е предвидил съвършения модел на истинско, библейско поклонение, така че да можем да се покланяме по начин, който Му харесва. Докато се покланяме, нека го правим с голяма страст. Не трябва да предаваме на света впечатлението, че поклонението на нашия Бог е скучен, безжизнен ритуал. Ние сме били изкупени от грях. Нека тогава хвалим нашия Творец като Неговите деца, които са благодарни за неговите изобилни благословения. „Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание (Евреи 12:28).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са съставните части на службата на истинското библейско поклонение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries