settings icon
share icon
Въпрос

Възвръща ли Бог днес в църквата чина на апостолите и пророците?

Отговор


Движението за възвръщане на чиновете на апостолите и пророците основава твърдението си, че апостолите и пророците трябва да бъдат част от църквата, на Ефесяни 4:11-12: „И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите“.

По време на първия век от църквата е имало апостолски чин, а е имало и духовна дарба апостолство. Службата или мястото на апостол било заето от дванайсетте ученици на Исус плюс Матия, който заел мястото на Юда, и Павел. Апостолите били избрани специално от Христос (Марк 3:16-19). Избирането на човек за замяната на Юда се вижда в Деяния 1:20-26. Забележете в този пасаж, че службата на Юда е наречена „чин“. Трябва също да се отбележи, че Павел бил избран от Христос (1 Коринтяни 15:8-9; Галатяни 1:1; 2:6-9). На тези мъже била дадена задачата да поставят основите на универсалната църква (Ефесяни 2:20). Основаването на универсалната църква било извършено през първи век. Ето защо апостолската служба вече не функционира. Веднъж след като църквата била основана, вече не се нуждаем от основатели.

Имало е също и духовната дарба апостолство (не трябва да се бърка с чина – те са отделни). Сред тези, които имали духовната дарба, били Яков (1 Коринтяни 15:7; Галатяни 1:19), Варнава (Деяния 14:4, 14; 1 Коринтяни 9:6), Андроник и Юния (Римляни 16:7), вероятно Сила и Тимотей (1 Солунци 1:1; 2:7) и Аполос (1 Корентяни 4:6, 9). Тази последна група имала дарбата апостолство, но не апостолския „чин“, с който са удостоени Дванадесетте и Павел. Онези, които имали дарбата апостолство, следователно, били тези, които разпространявали благовестието с Божия авторитет. Думата „апостол“ означава „някой, изпратен като авторитетен делегат“. Товва било вярно за тези, които заемали чина апостол (като Павел), и тези, които имали духовната дарба (като Аполос). Въпреки, че има мъже като този днес, мъжете, които са изпратени от Бог да разпространяват благовестието, най-добре е да НЕ ги наричаме апостоли поради объркването, което се причинява. Мнозина не са наясно за двете различни употреби на термина „апостол“.

Дарбата пророчество също била временна дарба, дадена от Христос за основаването на универсалната църква (Ефесяни 2:20). Пророкът провъзгласил посланието от Господ за вярващите през първи век. Тези вярващи нямали предимството, което ние имаме днес да притежаваме пълна Библия. Последната книга от Новия Завет (Откровението) не била завършена до късните години на първи век. Затова Господ осигурил надарени мъже, наречени пророци, които провъзгласявали послания от Бог докато канона на Писанието бъде завършен.

Трябва да се отбележи, че настоящото учение за възвръщането на пророците и апостолите е далеч от това, което описва Писанието за мъжете, които притежавали дарбата пророчество и апостолския чин. Онези, които проповядват такова възвръщане, учат, че никога не трябва да се говори против или дори да се поставят под възпрос апостолите и пророците, защото да се говори против тях е да се говори против Бог. Обаче, апостол Павел похвалил беряните, че изследвали Божето Слово, за да се уверят, че той говори истината (Деяния 17:10-11). Апостол Павел също заявил на галатяните, че ако някой, включително самият той, проповядва друго благовестие, този човек трябва да бъде „проклет“ (Галатяни 1:8-9). Във всичко Павел насочвал хората към Библията като върховен авторитет. Хората, които днес твърдят, че са апостоли и пророци, превръщат себе си в краен авторитет, нещо, което Павел и Дванадесетте никога не са правили.

Също трябва да се отбележи, че Писанието споменава апостолите и пророците в минало време. 2 Петрово 3:2 и Юда 3-4 заявяват, че хората не трябва да се отклоняват от посланието, което апостолите са дали (минало време). Евреи 2:3-4 също говори в минало време за тези, които са извършвали (в миналото) „знамения, чудеса и разни велики дела“ чрез даровете на Светия Дух.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възвръща ли Бог днес в църквата чина на апостолите и пророците?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries