settings icon
share icon
Въпрос

Могат ли жените да служат като дякони в църквата?

Отговор


Писанието не е напълно ясно дали жена може да служи като дякон или не. Твърдението, че дяконите трябва да са „почтени“ (1 Тимотей 3:8) и качеството „мъж на една жена“ би трябвало да лиши жените от правото да служат като дякони. Обаче, някои интерпретират 1 Тимотей 3:11 като отнасяне към жените дякони, защото гръцката дума, преведена „съпруги“, може също да бъде преведена „жени“. Павел вероятно тук има предвид не съпругите на дяконите, а жените, които служат като дякони. Използването на думата „така“ като въведение в стих 8 предполага трета група водачи в допълнение към презвитерите и дяконите. Също Павел не е дал изисквания за съпругите на презвитерите, когато е излагал качествата за презвитерството. Защо тогава той ще изброява качествата за жените на дяконите? Ако беше важно жените на водачите да се държат по определен начин, е логично за заключим, че той би бил повече или поне наравно загрижен за съпругите на презвитерите, тъй като презвитерите са в по-важна позиция в църквата. Но той няма изисквания за съпругите на презвитерите.

Римляни 16:1 споменава Фива със същата дума, която Павел използва в 1 Тимотей 3:12. Неясно е, обаче, дали Павел казва, че Фива е дякон или само служител. В ранната църква жените служителки се грижели за болните вярващи, бедните, странниците и затворниците. Те напътствали жените и децата (Тит 2:3-5). Фива може да е нямала официалното назначаване за „дякон“, но Павел мислел достатъчно за нея, за да й възложи огромната отговорност да предаде неговото послание на църквата в Рим (Римляни 16:1-2). Ясно е, че той гледал на нея не като на по-нисша или по-малко способна, а като на доверен и ценен член на тялото Христово.

Писанието не дава много подкрепа на идеята за жените като служещи дякони, но нито им отнема правото. Някои църкви са учредили чина на дяконисите, но повечето го диференцират по някакъв начин от чина на мъжете дякони. Ако една църква установи чина на дяконисата, църковните водачи трябва да гарантират, че дяконисата е подчинена на ограниченията, които Павел е поставил за служението на жените в други пасажи (като 1 Тимотей 2:11-12), така че цялото водачество да бъде в подчинение на властовата структура на църквата и окончателно на нашия върховен авторитет, Исус Христос.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Могат ли жените да служат като дякони в църквата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries