settings icon
share icon
Въпрос

Каква е целта на църквата?

Отговор


Деяния 2:42 би могло да бъде сметнато за твърдение за целта на църквата, „И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.” И така, според този стих, целта / дейностите на църквата би трябвало да са: (1) поучение на библейската доктрина, (2) осигуряване място за общение за вярващите, (3) отслужване на Господна вечеря и (4) молитва.

Църквата трябва да поучава върху библейската доктрина, така че ние да можем да бъдем вкоренени във вярата си. Ефесяни 4:14 ни казва, „Тогава ние няма да бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости.” Църквата трябва да е място на общение, където християните могат да бъдат посветени един на друг и да се почитат един друг (Римляни 12:10), да се наставляват един друг (Римляни 15:14), да бъдат благи и състрадателни един към друг (Ефесяни 4:32), да се насърчават един друг (1 Солунци 5:11) и най-важното да се обичат един друг (1 Йоан 3:11).

Църквата е мястото, където вярващите могат да отслужват Господна вечеря, спомняйки си Христовата смърт и пролята кръв на наше място (1 Коринтяни 11:23-26). Концепцията за „преломяване на хляба” (Деяния 2:42) носи също така идеята за хранене заедно. Това е друг пример за църквата, насърчаваща общението. Последната цел на църквата според Деяния 2:42 е молитвата. Църквата трябва да е място, което поощрява молитвата, учи на молитва и практикува молитва. Филипяни 4:6-7 ни насърчава, „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.”

Друго „поръчение”, дадено на църквата, е разгласяването на Посланието за спасение чрез Исус Христос (Матей 28:18-20; Деяния 1:8). Църквата е призована да бъде вярна в споделяне на Евангелието чрез думи и дела. Църквата трябва да е като „фар” в обществото – да насочва хората към нашия Господ и Спасител Исус Христос. Църквата трябва и да насърчава евангелизирането и да подготви членовете си да разгласяват Евангелието (1 Петрово 3:15).

Някои категорични цели на църквата са дадени в Яков 1:27, „Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света.” Църквата трябва да е включена в работа на служение на онези, които са в нужда. Това включва не само споделяне на Евангелието, а също така и снабдяване на физически нужди (храна, облекло, подслон) ако е необходимо и уместно. Църквата също така трябва да екипира вярващите в Христос със средствата, от които те се нуждаят, за да победят греха и останат свободни от опетняването на света. Това е направено чрез принципите, дадени по-горе – библейско обучение и християнско общение.

И така, с всичко казано, каква е целта на църквата? Харесва ми описанието в 1 Коринтяни 12:12-27. Църквата е Божие „тяло” – ние сме Неговите ръце, уста и крака в този свят. Ние трябва да правим нещата, които би правил Исус Христос, ако Той беше тук физически на земята. Църквата трябва да бъде „Христова” – подобна на Христос и следваща Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е целта на църквата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries