Трябва ли църквата да дава като десятък 10 процента от даренията, които получава?


Въпрос: Трябва ли църквата да дава като десятък 10 процента от даренията, които получава?

Отговор:
От хората под старозаветния закон се изисквало да дават десятък (буквално „една десета“) от всичко, придобито от тях. Десятъкът бил разбиран като подходящият отговор на Божиите благословения. Много хора днес питат дали десятъкът е все още приложим за вярващите, тъй като не сме „под закона“. Въпреки че в Новия Завет не са посочени проценти на църквите, се проповядва принципът на пропорционално даване (1 Коринтяни 16:2; 2 Коринтяни 8), и много вярващи считат за своя привилегия да използват десятъка като модел за своето даване. В Новия Завет също е записано, че вярващите в църквата събирали да дават на други служения.

Въпреки че може да няма специален стих, който да казва, че църквата трябва да дава десятък на други служения, изглежда, че църквите трябва да бъдат щедри в подкрепата си за други служения, тъй като Господ им дава благоденствие. Някои църкви определят дадена сума в своя бюджет, насочен към „външни служения“, като начин да им помогне да поддържат балансиран фокус върху по-големите нужди на света около тях. Не е необичайно за църквите да дават десятък (10 процента) или друг процент за чужди мисии, например. Това не трябва да бъде легалистично изискване. Вместо това, то трябва да бъде радостно празнуване на Господното снабдяване.
English
Върнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли църквата да дава като десятък 10 процента от даренията, които получава?