settings icon
share icon
Въпрос

Как трябва да се справим с конфликта в църквата?

Отговор


Има много сфери в църквата, където може да възникне конфикт. Обаче, повечето от тях попадат в една от трите категории: конфликт поради явен грях сред вярващите, конфликт с водачите и конфликт между вярващите. Разбира се, много въпроси могат да се преплитат и действително да включват две или повече от тези категории.

Вярващите, които съгрешават явно, представляват конфликт за църквата, както се вижда от 1 Коринтяни 5. Църквата, която не се справя с греха сред своите членове, ще отвори вратата за повече проблеми. Църквата не е призована да съди невярващите, но от църквата се очаква да се изправи срещу и да възстанови вярващите, които не се разкайват за грехове като тези, изброени в 1 Коринтяни 5:11: „…такъв, който се нарича брат, и е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, или пияница, или хулител“. Такива хора не трябва да бъдат приемани от църквата докато не пожелаят да се покаят. Матей 18:15-17 предвижда кратка процедура за противопоставянето и възстановяването на вярващ. Противопоставянето трябва да бъде извършено внимателно, кротко и с цел възстановяване (Галатяни 6:1). Църквите, които дисциплинират любящо прегрешаващите лица, ще намалят голяма част от конфликтите в църквата.

Понякога вярващите може да не са доволни от действията или политиката на църковните водачи. Случка от историята на раннохристиянската църква илюстрира това (Деяния 6:1-7). Група хора от ерусалимската църква се оплакала на апостолите, че за някои хора не се полагат грижи както трябва. Ситуацията била поправена и църквата израснала (Деяния 6:7). Ранната църква използвала конфликта като възможност за подобряване на служението. Обаче, когато църквите нямат ясен метод за справяне с проблемите, хората са склонни да създават свои собствени платформи. Хората могат да започнат да отцепват другите в църквата, да бъдат въвлечени в сплетни или дори да формират блок от „загрижени хора“. Водачите могат да помогнат да се избегнат тези проблеми като бъдат самоотвержени, любящи пастири. Водачите трябва да бъдат слуги и примери вместо господари (1 Петрово 5:1-3). Разочарованите църковни членове трябва да уважават водачите (Евреи 13:7, 17), да не бързат да ги обвиняват (1 Тимотей 5:19) и да им говорят любящо истината, а не да говорят на другите за тях (Ефесяни 4:15). При тези случаи, когато изглежда, че водачът не откликва на проблема, човекът трябва да следва модела, установен в Матей 18:15-17, за да бъде сигурен, че няма объркване къде стои всеки.

Библията предупреждава, че хората в църквата могат да имат конфликти помежду си. Някои конфликти произхождат от гордост и себелюбие (Яков 4:1-10). Някои конфликти възникват поради обиди, които не могат да бъдат забравени (Матей 18:15-35). Бог ни е казал да жадуваме за мир (Римляни 12:18; Колосяни 3:12-15). Отговорност на всеки вярващ е да се стреми да разреши конфликта. Някои основни стъпки към разрешаването включват следното:

1. Развийте правилното отношение на сърцето – бъдете кротки (Галатяни 6:1); смирени (Яков 4:10); прощаващи (Ефесяни 4:31,32); и търпеливи (Яков 1:19,20).

2. Оценете вашата част в конфликта – Матей 7:1-5 (отстранете първо гредата от вашето око преди да помагате на другите).

3. Отидете при човека (не при другите) да изкажете вашата загриженост – Матей 18:15. Това трябва да бъде направено с любов (Ефесяни 4:15), а не просто да изразите недоволство или да дадете воля на емоцията. Обвиняването на човека насърчава отбранителната позиция. Затова, посочете проблема вместо да атакувате човека. Това дава на човека по-добра възможност да изясни ситуацията или да потърси прошка за обидата.

4. Ако първият опит за разрешаване не постигне необходимите резултати, продължете с друг човек, който може да помогне с посредничество (Матей 18:16). Запомнете, че вашата цел не е да спечелите спор; тя е да спечелите вашия вярващ събрат за помирение. Следователно, изберете някой, който може да ви помогне да разрешите конфилкта.

Конфликтът се разрешава най-добре, когато хората искрено и смирено се фокусират върху обичането на другите с намерение за възстановяване на взаимоотношенията. Повечето конфликти в църквата трябва да са разрешими, ако се следват горните библейски принципи. Обаче, има случаи, когато може да помогне външно съветничество. Препоръчваме ви да използвате източници като PeaceMaker Ministries (www.hispeace.org).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как трябва да се справим с конфликта в църквата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries