settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли християнките да носят покривала за глава?

Отговор


1 Коринтяни 11:3-16 разглежда въпроса за жените и покривалата за глава. Контекстът на пасажа е подчинението на дадения от Бога ред и „веригата от заповеди“. „Покривалото“ на женската глава е използвано като илюстрация на реда, началството и авторитета на Бог. Ключовият стих в този пасаж е 1 Коринтяни 11:3: „Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христа е Бог“. Останалата част от пасажа разглежда изводите от тази истина. Властовият ред е Бог Отец, Бог Син, мъжът или съпругът и жената или съпругата. Булото или покривалото на главата на вярващата коринтянка показвали, че тя била под властта на своя съпруг и следователно в подчинение на Бог.

Стих 10 е интересен: „Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите“. Защо е важно за ангелите жената да носи покривало на главата? Знаем, че Божието взаимоотношение с човечеството е нещо, което ангелите наблюдават и от което се учат (1 Петрово 1:12). Затова подчинението на жената на Божия делегиран авторитет е пример за ангелите. Святите ангели, които са в съвършено подчинение на Бог, очакват, че ние като последователи на Христос ще бъдем същите.

Покривалото, споменато в стих 13, може да бъде плат, но то също се отнася до дължината на женската коса, въз основа на следващите два стиха: „Не учи ли и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него, но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало?“ (1 Коринтяни 11:14-15). В контекста на този пасаж жена, която носи косата си по-дълга, отличава ясно себе си като жена, а не като мъж. Апостол Павел казва, че в коринтската култура, когато косата на съпругата била по-дълга от тази на нейния съпруг, това показвало подчинение на неговата власт. Ролите на мъжа и на жената са определени от Бог, за да илюстрират дълбок духовен урок, а това е подчинение на Божията воля и ред.

Но защо косата била проблем в Коринт? Отговорът се намира в тогавашната култура. Град Коринт имал храм, посветен на Афродита, богинята на любовта, и мястото било известно с практиката си на ритуална проституция. Жените, които служели в храма, обръсвали главите си. В коринтската култура, следователно, обръснатата глава бележела жената като храмова проститутка. Павел казва на църквата, че жена, която е остригана или обръсната, трябва да бъде покрита (1 Коринтяни 11:6), тъй като жена с остригана коса е загубила своята „слава“ и не е под закрилата на съпруг. Остригана глава без покривало изпращала посланието: „Отказвам да се подчинявам на Божия ред“. Затова Павел учи коринтяните, че дължината на косата или носенето на „покривало“ от жената е външен белег за подчинение на Бог и на Неговия установен авторитет. Това бил един начин коринтската църква да бъде откъсната от покварената езическа култура, която я заобикаляла (2 Коринтяни 6:17).

Този пасаж не учи, че жената е по-нисша от мъжа, или че тя трябва да се подчинява на всеки мъж. Той просто учи на Божия ред и духовното водачество в брачното взаимоотношение. В коринтската култура жената, която покривала главата си по време на поклонение или на публично място, проявявала своето подчинение на авторитета.

В днешната култура вече не гледаме на носенето на покривало на главата от жената като знак на подчинение. В повечето модерни общества шаловете и шапките са модни аксесоари и нищо повече. Жената днес все още има избора да носи покривало за глава, ако тя гледа на него като знак за нейното подчинение на авторитета на своя съпруг. Обаче, това е личен избор, а не знак за духовност. Истинският въпрос е отношението в сърцето на покорство и подчинение на властта „както на Господа“ (Ефесяни 5:22). Бог е много по-загрижен за отношението в сърцето отколкото за покривалото на главата.
English



Върнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли християнките да носят покривала за глава?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries