settings icon
share icon
Въпрос

Изисква ли се кръщение преди човек да може да получи причастие?

Отговор


В Писанието не се твърди, че човек трябва да е кръстен преди да може да приеме Господна Трапеза. Единственото изискване, обаче, и за кръщението, и участието в Господна Трапеза, е спасението чрез вяра в смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос.

Господната Трапеза била установена от Исус докато ял Пасхалното ядене със Своите ученици вечерта преди Своето разпъване на кръста (Матей 26:20-28). В Матей 28:19, след смъртта и възкресението на нашия Господ, Той дал Великото Поръчение на Своите ученици да отидат по целия свят и да проповядват Неговото благовестие. Исус продължил поръчението със заповед да кръщават новите вярващи. Кръщение с вода в името на Троицата е практикувано от църквата от нейното начало. Единственото изискване, както беше казано по-горе, е този човек да е повярвал в Господ Исус Христос като Спасител. Кръщението е картина на преживяването спасение и акт на подчинение на нашия Господ. От много библейски учени то се счита за първата стъпка на християнското ученичество.

Господната Трапеза е начин вявращите в Христос да общуват със своя господ и да си спомнят Неговата смърт. Кръщението е важен идентифициращ знак на вярващите в Христос. Някой, който никога не е бил кръстен, може да е вярващ, но още да не е идентифицирал себе си публично като такъв или да не е предприел първата стъпка на подчинение на Христос. Вероятно това е причината някои църкви да изискват кръщение преди участието в Господната Трапеза. Отново, обаче, Писанието никъде не дава това указание.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Изисква ли се кръщение преди човек да може да получи причастие?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries