settings icon
share icon
Въпрос

Кога е създадена църквата?

Отговор


Църквата започва в Деня на Петдесятница, след като Исус умира и възкръсва. Думата, преведена като „църква“ произлиза от две гръцки думи, които заедно означават „извикани от света за Бога“. Тази дума е използвана през цялата Библия и се отнася за тези, които са новородени (Йоан 3:3) чрез вяра в смъртта и възкресението на Исус (Римл. 10:9-10). Думата църква, когато е използвана за да обозначи всички вярващи е синоним на термина Тяло Христово (Еф. 1:22-23; Колос. 1:18).

Думата църква се среща за първи път в Матей 16, когато Исус казва на ап. Петър: „Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я надвият.“ (ст.18). Думата „скала“ е свързана с изявлението, което ап. Петър е направил по-рано „Ти си Христос, Син на живия Бог“ (ст. 16). Тази истина за Исус е фундаментална за църквата, която процъфтява през последните две хиляди години. Всеки, който направи тази истина основа на своята вяра, става член на Христовата църква (Деяния 16:31).

Думите на Исус „Аз ще изградя Моята църква“ е пророческо слово за това, което щеше да стане, когато Той изпрати Святия Дух да живее във вярващите (Йоан 15:26-27; 16:23). Исус все пак е трябвало да премине през кръста и да преживее възкресението. Въпреки, че учениците са разбирали само частично, изпълнението на това, за което Исус е дошъл все още не е било завършено. След възкресението, Исус не позволява на Своите последователи да започнат работата, за която Той ги е призовал, а именно, да правят ученици от всички народи, докато не дойде Святия Дух (Деяния 1:4-5).

Книгата Деяния на апостолите описва детайлно създаването на църквата и нейното чудотворно разпространение чрез силата на Святия Дух. Десет дни след като Исус се възнася на небето (Деяния 1:9), Святият Дух се излива на 120 Христови последователи, които са чакали и са се молели (Деяния 1:15; 2:1-4). Същите ученици, които са треперели от страх да бъдат отъждествени с Исус (Марк 14:30, 50) изведнъж получават сила смело да прогласяват евангелието за възкръсналия Месия, като потвърждават своето послание с чудеса и знамения (Деяния 2:4, 38-21; 3:6-7; 8:7). В Йерусалим се събират хиляди евреи от всички части на света за празника Петдесятница. Те чуват евангелието на своите езици (Деяния 2:5-8), и много от тях повярват (Деяния 2:41; 4:4). Тези, които се спасява се кръщаваха и се прибавяха всеки ден към църквата. Когато започва гонение, вярващите се разпръскват и занасят благовестието със себе си и така църквата се разпространява бързо до всички части на познатия свят (Деяния 8:4; 11:19-21).

В създаването на църквата участват евреи в Йерусалим, но скоро църквата се разпространява и сред други етнически групи. Самаряните са евангелизирани от дякон Филип, записано в Деяния 8 гл. В Деяния 10 гл. Бог дава видение на ап. Петър, което му помага да разбере по-добре, че вестта на спасението не е ограничена само до евреите, но е за всеки, който повярва (Деяния 10:34–35, 45). Спасението на етиопския велможа (Деяния 8:26-39) и на италианеца стотник Корнилий (Деяния 10 гл.) убеждават вярващите евреи, че Божията църква е по-голяма от това, което те са си представяли. Чудодейното призоваване на Павел на пътя към Дамаск (Деяния 9:1-9) подготвя почвата за дори по-голямо разпространение на евангелието сред езичниците (Римл. 15:16; 1 Тим. 2:7).

Пророческите думи на Исус към Петър преди разпятието се оказват верни. Въпреки гоненията и атаките на „вратите Адови“, църквата става все по-силна. Откровение 7:9 ни дава да видим как Бог е предвидил да бъде църквата: „ След това видях, и ето, голямо множество, което никой на можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца,”. Църквата, която започва чрез Исус ще продължи да живее до деня, в който Той ще се върне (Йоан 14:3; 1 Сол. 4:16-17) и ние ще бъдем съединени с Него като Неговата невяста (Еф. 5:27; 2 Кор. 11:2; Откр. 19:7).


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кога е създадена църквата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries