settings icon
share icon
Въпрос

Има ли пророци в днешната църква?

Отговор


Дарбата пророчество изглежда е била временна дарба, дадена от Христос за основаването на църквата. Пророците били основополагащи за църквата (Ефесяни 2:20). Пророкът провъзгласявал послание от Господа на ранните вярващи. Понякога пророческото послание било откровение (ново откровение и истина от Бога), а понякога пророческото послание било предсказателно (вижте Деяния 11:28 и 21:10). Ранните християни нямали пълната Библия, а някои от тях нямали достъп до никоя от новозаветните книги. Новозаветните пророци „запълвали празнината“ с провъзгласяване на Божието послание на хората, които нямали достъп до него другояче. Последната книга от Новия Завет (Откровение) не била завършена до късните години на първи век. Затова Бог изпратил пророци да провъзгласяват Божието Слово на Неговите хора.

Има ли истински пророци днес? Ако целта на пророк била да разкрие истина от Бог, защо се нуждаем от пророци днес, след като имаме пълното откровение от Бог в Библията? Ако пророците били „основата“ на ранната църква, все още ли изграждаме „основата“ днес? Може ли Бог да даде на някой послание, което той да предаде на някой друг? Абсолютно! Разкрива ли Бог истина на някой по свръхестествен начин и упълномощава ли Той този човек да предаде посланието на другите? Абсолютно! Но това ли е библейската дарба пророчество? Не.

Винаги когато човек твърди, че говори вместо Бог (същноста на пророчеството), ключът е сравнението какво той казва с казаното от Библията. Ако Бог говореше чрез човек днес, посланието щеше да бъде в пълно съответствие с казаното вече от Бог в Библията. Бог не Си противоречи. 1 Йоаново 4:1 ни напътства: „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света“. 1 Солунци 5:20-21 заявява: „Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто“. Така, независимо дали е „слово от Господа“ или предполагаемо пророчество, нашият отговор трябва да бъде същият. Сравнявайте какво е казано с какво казва Божието Слово. Ако то противоречи на Библията, го отхвърлете. Ако съответства на Библията, се помолете за мъдрост и проникновение как да приложите посланието (2 Тимотей 3:16-17; Яков 1:5).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли пророци в днешната църква?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries