settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли човек да има богословско образование като изискване преди да служи като пастор?

Отговор


Ап. Павел ни казва в Ефесяни 4:11-12, че когато човек служи като благовестител, пастор или учител, неговото призвание е всъщност дар от Бога за служението на църквата. Целта на духовните дарби е да подготвят членовете на църквата за живот в служба на Бога. Целта на академичното обучение е да подготви за служение тези, които се стремят към ръководна функция в делото на Господа. Ап. Павел инструктира Тимотей, а и нас днес, как да подготвя други хора за лидерски роли в църквата. “И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.” (2 Тим 2:2).

Академичната библейска подготовка ще допринесе не само да се запази, но и да процъфтява служението на Божието Слово в църквата. Първият признак за призвание от Бога е човек да желае и да се стреми към длъжността на презвитер, епископ или пастор. Ап. Павел ни казва: „Вярно е това слово: Ако поиска някой епископство, добро дело желае.” (1 Тим 3:1). Когато някой е убеден, че е призван за служението на Словото, ттой трябва да се стреми да изследва своите дарби и да подготви себе си да откликне на този призив. Това е една от причините, защо съществуват духовни семинарии и християнски университети, за да може академичното образование да бъде в синхрон с призванието на човека. От друга страна и въпреки, че е важно и полезно академичното образование, Бог може да даде способности на човек и без библейско образование да бъде отличен пастор или старейшина.

Божият призив за делото на служението не е само за църквата, но е и чрез църквата. Младите мъже трябва да бъдат насърчавани да търсят такова призвание, както ап. Павел насърчава Тимотей (1 Тим 3:1). В идеалния случай, най-важното потвърждение трябва да дойде от църквата, която и обучава и проверява дарбите, които са потребни за служение. Служителите на Словото са посланици на Христос, който е Глава на Църквата. Това, да се проповядва благовестието и да се призовават изгубените към спасение е всъщност да се използват ключовете за Небесното царство (вижте Мат. 16:19). Тази задача не може да се върши освен с властта на Христос. Това е жизненоважна функция на църквата и основна причина човек да търси богословско образование.Има и други причини, поради които е важно богословското образование. Няма съмнение, че това, човек да богати образованието си, особено на университетско ниво, ще придаде изцяло ново измерение на неговите библейски познания. Библията има една обща, кохерентна система на духовни истини. Затова е необходимо да има задълбочено изучаване на систематично богословие, независимо дали то се случва в академична среда или не. Отново, мястото на ученето не е толкова важно, колкото това, кой е Учителят – Божият Дух, който изпълва духовния ученик със знание, сила и мъдрост.

Богословското образование може да бъде полезно също така и в процеса на духовно узряване. Три или четири години в университета със сигурност ще подобрят социалната зрялост на един човек, способността да разбира и общува с другите, да вижда техните нужди и т.н. Освен това, съвременният проповедник трябва да има и интелектуален ръст, който няма как да се получи при 21 и 22 годишните. Тук се включва отношението към служението, семейството и живота като цяло. Ефективното университетско образование ще подпомогне значително процеса на взимане на решения и способността да се разпознава Божията воля.

Друга причина за получаване на добро богословско образование е човек да бъде подготвен за сложните въпроси на нашето съвремие. Църковният водач трябва да знае кога да каже „да“ и кога да каже „не“ на многото ангажименти и покани, които му се отправят за да участва в най-различни мероприятия. Затова е важно човек да просветени убеждения в тези области с цел да се съхрани истината. В този смисъл едно добро богословско образование със сигурност допринася за изграждането на здрави библейски убеждения.

На последно място, винаги е полезно един пастор да бъде образован за историята и отличителните характеристики на своята църква, независимо от деноминацията. За да се запише човек в семинария или християнски университет се изисква много молитва и богоугоден съвет. Може да има различна подготовка, но е добре да има някаква подготовка. Не ощетявайте служението си като търсите странични вратички. Изследвайте внимателно принципа, записан в Притчи 24:27: “Нареди си работата навън

и си я приготви на нивата, и после съгради къщата си.”


EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли човек да има богословско образование като изискване преди да служи като пастор?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries