settings icon
share icon
Въпрос

Бог изисква ли от християните да спазват Съботата?

Отговор


В Колосяни 2:16-17 апостол Павел обяснява: „И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота; които са сянка на онова, което ще дойде, а същността е Христова.” Римляни 14:5 казва съответно: „Един човек уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.” Тези стихове ясно казват, че за християнина спазването на съботата е въпрос на християнска свобода, а не заповед от Бога. Спазването на съботата е въпрос, по който Божието Слово ни наставлява да не се съдим един друг. То е въпрос, по който всеки християнин трябва да бъде напълно уверен в своя ум.

В началните глави на книгата „Деяния на апостолите” първите християни бяха преобладаващо юдеи. Когато езичниците започнаха да приемат дара на спасението чрез Исус Христос, юдейските християни бяха изправени пред дилема. На кои аспекти от Мойсеевия закон и юдейската традиция трябва да се учат езическите християни да се покоряват? Апостолите се събраха и обсъдиха въпроса на Ерусалимския събор (Деяния 15). Решението беше: „Затова аз съм на мнение да не създаваме трудности на тези измежду езичниците, които се обръщат към Бога; но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене на удавено и кръв” (Деяния 15:19-20). Спазването на съботата не беше една от заповедите, които апостолите почувстваха за нужно да наложат на езическите вярващи. Немислимо е апостолите да пропуснат да включат спазването на съботата, ако Бог заповядваше на християните да спазват съботния ден.

Често срещана грешка в дебата за спазването на съботата е концепцията, че съботата е денят на поклонение. Групи като Адвентистите на седмия ден твърдят, че Бог задължава църковната служба да се провежда в събота, а не в неделя. Това не е смисълът на заповедта за съботния ден. Тя гласеше да не се работи в събота (Изход 20:8-11). Никъде в Писанието съботният ден не се заповядва като ден за поклонение. Да, юдеите в Стария Завет, Новия Завет и настоящето използват съботата като ден на поклонение, но това не е същността на заповедта. Винаги, когато в книгата „Деяния на апостолите” се споменава за събрание, което е в събота, то е събрание на юдеи, а не на християни.

Кога са се събирали ранните християни? Деяния 2:46-47 ни дава отговора: „И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога и печелеха благоволението на всички люде. А Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха.” Ако имаше ден, когато християните се събираха редовно, това беше първият ден на седмицата (нашата неделя), а не в съботния ден (нашата събота) (Деяния 20:7; Коринтяни 16:2). В чест на христовото възкресение в неделя, ранните християни спазваха неделята не като „християнска събота”, а като ден, на който специално се покланят на Исус Христос.

Има ли нещо неправилно да се покланяме в събота, по време на юдейския шабат? Абсолютно не! Ние трябва да се покланяме на Бог всеки ден, а не само в събота или в неделя! Много църкви днес имат съботни и неделни служби. Има свобода в Христос (Римляни 8:21; 2 Коринтяни 3:17; Галатяни 5:1). Трябва ли християните да спазват Съботата, т.е. да не работят в събота? Ако някой се чувства воден да го направи, тогава абсолютно да (Римляни 14:5). Обаче, тези, които избират да спазват съботата не трябва да съдят хората, които не я спазват (Колосяни 2:16). А тези, които не спазват съботата не трябва да бъдат като спънка за вярата (1 Коринтяни 8:9) на хората, които я спазват. Галатяни 5:13-15 обобщава целия въпрос: „Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани; само не употребявайте свободата си за повод да се разюздя плътта, но с любов служтее си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума: „Да обичаш ближния си, както себе си.” Но ако се хапете и се ядете едни друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог изисква ли от християните да спазват Съботата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries