settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е правилният начин за кръщение?

Отговор


Най-простият отговор на този въпрос се намира в значението на думата „кръщавам”. Тя идва от гръцка дума, която означава „да се потопя във вода”. По тази причина кръщаването чрез поръсване или чрез поливане е оксиморон, нещо, което противоречи на себе си. Кръщаването чрез поръсване би означавало „потапяне на някой във вода чрез поръсване на вода върху него.” Кръщението, по определение, трябва да бъде акт на потапяне във вода.

Кръщението илюстрира идентифицирането на вярващия със смъртта, погребението и възкресението на Христос. „Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта Му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот” (Римляни 6:3-4). Действието на потапяне във водата изобразява умирането и погребването с Христос. Изваждането от водата илюстрира възкресението на Христос. В резултат на това кръщението чрез потапяне е единственият метод на кръщение, който илюстрира погребването с Христос и възкръсването заедно с Него. Кръщението чрез поръсване и/или поливане се появява като обичай в резултат на небиблейската практика на детско кръщение.

Кръщението чрез потапяне, макар да е най-библейският начин за идентифициране с Христос, не е предварително условие за спасение (както вярват някои). По-скоро то е акт на покорство, публично обявяване на вярата в Христос и идентифициране с Него. Кръщението е илюстрация на това, че напускаме стария си живот и ставаме ново творение (2 Коринтяни 5:17). Кръщението чрез потапяне е единственият начин, който напълно показва тази радикална промяна.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е правилният начин за кръщение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries