settings icon
share icon
Въпрос

Какви са задълженията на презвитера в църквата?

Отговор


Библията е изяснила поне пет задължения и служби на презвитера:

1) Презвитерите помагат да се успокоят споровете в църквата. „А някои слязоха от Юдея и учеха братята, казвайки: Ако се не обрежете според Мойсеевия обред, не можете се спаси. И тъй, като стана не малко препирня и разискване между тях и Павла и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за тоя въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите“ (Деяния 15:1-2). Въпросът бил повдигнат и яростно оспорван, после отнесен до апостолите и презвитерите за решение. Този пасаж учи, че презвитерите взимат решения.

2) Те се молят за болните. „Болен ли е някой от вас, нека повика презвитерите на църквта и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име“ (Яков 5:14). Презитер, който отговаря на библейските качества, има богоугоден живот и „голяма сила има усърдната молитва на праведния“ (Яков 5:16). Едно от необходимите неща в молитвата е да се молим да бъде изпълнена Господната воля и от презвитерите се очаква да правят това.

3) Те трябва да бдят над църквата в смирение. „Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви: Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие; нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва“ (1 Петрово 5:1-4). Презвитерите са Божиите назначени водачи на църквата; паството е поверено на тях. Те не трябва да водят заради финансова облага, а поради желанието си да служат и пастируват паството.

4) Те трябва да пазят духовния живот на паството. „Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас“ (Евреи 13:17). Този стих не казва специално „презвитери“, но контекстът е за църквните водачи. Те са отговорни за духовния живот на църквата.

5) Те трябва да прекарват времето си в молитва и проповядване на Словото. „Тогава дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези. И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с удобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. А ние ще постоянствуваме в молитвата и в служение на словото“ (Деяния 6:2-4). Това е за апостолите, но можем да видим от 1 Петрово 5:1, че Петър бил както апостол, така и презвитер. Този стих също ни показва разликата между задълженията на презвитера и дякона.

Накратко казано, презвитерите трябва да са омиротворители, застъпници в молитва, учители, водачи с примера си и да взимат решения . Те са проповядващите и учещите водачи на църквата. Това е позиция, която трябва да бъде търсена, но не се поема лесно – прочете предупреждението: „Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане“ (Яков 3:1).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са задълженията на презвитера в църквата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries