settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за църковния растеж?

Отговор


Макар Библията да не говори конкретно за църковния растеж, принципът за растеж на църквата е да разбираме думите на Исус: „Аз ще построя моята църква и портите на Ада няма да й надделеят” (Матей 16:18). Павел потвърждава, че основата на църквата е в Исус Христос (1 Коринтяни 3:11). Исус Христос е също главата на църквата (Ефесяни 1:18-23) и животът на църквата (Йоан 10:10). Като имаме предвид това, трябва да помним, че „растежът” може да бъде относително понятие. Има различни видове растеж, някои от които нямат нищо общо с числа.

Една църква може да бъде жива и растяща дори броят на членовете/посетителите да не се променя. Ако хората в църквата растат в благодатта и познанието за Господ Исус, като се покоряват на Неговата воля за техния живот, индивидуално и корпоративно, това е църква, която преживява истински растеж. В същото време една църква може да увеличава всяка седмица своите посетители, да има огромен брой членове, и все още да бъде духовно замряла.

Всеки вид растеж следва един обичаен модел. Като при един растящ организъм, местната църква има хора, които сеят семето (евангелизатори), които поливат семето (пастор/учители) и които използват духовните си дарби за растежа на хората в местната църквата. Но забележете, че Бог е Този, който дава прираста (1 Коринтяни 3:7). Хората, които сеят и които поливат ще получат всеки своята награда според своя труд (1 Коринтяни 3:8).

Трябва да има баланс между сеенето и поливането, за да може местната църква да расте, което означава, че в една здрава църква всеки човек трябва да знае какви са неговите духовни дарби, за да може да функционира в тялото на Христос. Ако сеенето и поливането не са балансирани, църквата няма да се развива добре, както Бог би желал. Разбира се, трябва да разчитаме и да се покоряваме всеки ден на Святия Дух, за да може Неговата сила да бъде освободена в хората, които сеят и поливат, така че да дойде прирастът от Бога.

Накрая, описанието на една жива и растяща църква се намира в Деяния 2:42-47, където вярващите „постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.” Те служеха един на друг и достигаха до хората, които трябваше да познаят Господ, защото Той „всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха”. Когато тези неща са налични, църквата ще преживее духовен растеж, независимо дали има числено увеличение или не.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за църковния растеж?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries