settings icon
share icon

Tévtanításokkal kapcsolatos kérdések

Mi az ateizmus?

Mi az agnoszticizmus?

Biblikus-e a lélek megsemmisülésének tana?

Biblikus-e az univerzalizmus/egyetemes üdvösség tana?

Mit nevezünk nyílt teizmusnak?

Mit takar az utolsó idők preterista szemlélete?

Mit jelent a szinoptikus probléma?

Mi az ariánizmus?

Mit jelent az elmélkedő ima?

Mit jelent a kontemplatív (elmélkedő) spiritualitás?

Mit jelent a dualizmus?

Mit jelent a JEDP elmélet?

Mi az erkölcsi relativizmus?

Mi az a panteizmus?

Mit jelent a pelagiánizmus és a szemipelagiánizmus?

Mi az a politeizmus?

Mit mond a Biblia a bővölködés evangéliumáról?

Mit jelent a redakciókritika és a magasabb kritika?

Mit jelent az pontosan, hogy valaki elhagyja a hitét, és miben nyilvánul ez meg?

Mit nevezünk keresztségi újjászületésnek?

Mit jelent a halottak keresztsége?

Mit jelent a kollektív megváltás fogalma?

Mit értünk feltételes biztonság alatt?

Mit értünk kulturális relativizmus alatt?

A dekonstrukcionista módszer vajon a Biblia helyes értelmezési kísérlete?

Hit-gyógyítók tényleg vannak? A hit-gyógyítók ugyanazzal az erővel gyógyítanak, mint egykoron Jézus Krisztus?

Mit értünk az egyetemes megváltás evangéliuma alatt?

Mi az a szent kacaj?

Jézus valóban Mihály arkangyal?

Jézus Krisztus és Sátán valóban testvérek volnának?

Mit tanít a Kingdom Now?

Mit jelent a Latter Rain-mozgalom?

Mi a liberális keresztény teológia?

A személyes prófécia koncepciójának van bibliai alapja?

A Jézus vérére való hivatkozás valóban egy bibliai tanítás?

Mi az a posztmodern kereszténység?

Tényleg erő rejlik a pozitív gondolkodásban?

Ki az ég királynője?

Mit értünk szekuláris vagy világi humanizmus alatt?

Mi a szellemi formálódás mozgalom?

Mi az a Swoon-elmélet? Jézus Krisztus valóban túlélte a keresztrefeszítést?

Mi az a Toronto-áldás?

A Word of Faith-mozgalom rendelkezik bibliai alappal?

A csi koncepciója összeegyeztethető a keresztény hittel?

Mit értünk deizmus alatt? Miben hisznek a deisták?

Mit értünk a mondátlanítás vagy demitologizáció alatt?

Mi az új okirat-elmélet?

Kik a hamis apostolok?

Mit értünk hamis doktrína alatt?

A kegyelem plusz tettek általi üdvözülés tana egy hamis evangélium?

Mi az a Hebrew Roots, vagyis a zsidó gyökerek-mozgalom?

Mi az a henoteizmus / monolatrizmus / monolátria?

Hogyan határozható meg az eretnekség fogalma?

Hogyan reagáljon a hithű keresztény arra az állításra, ha valaki Jézus Krisztus reinkarnációjának vallja magát?

Mi az a kinizmus?

A keresztény hívők tényleg „kis istenek" volnának?

Mi a modalizmus/modalisztikus monarchianizmus?

Az anyatermészet fogalma/koncepciója bibliai eredetű?

A "nevezd meg és máris a tied" tanítás bibliainak nevezhető?

Mit értünk Páli kereszténység alatt?

Valóban erő rejlik a pozitív megvallásban?

Mit értünk folyamat-teológia alatt?

Mit értünk profetikus szolgálat alatt?

Minden ún. jóléti-evangélium hirdető prédikátor hamis tanító vagy sarlatán?

Mit nevezünk hitmag hitnek? Mit értünk a hitmag áldozat alatt?

Mi az a transzcendentális meditáció?Vissza a magyar oldalra

Tévtanításokkal kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries