Tévtanításokkal kapcsolatos kérdések


Mi az ateizmus?

Mi az agnoszticizmus?

Biblikus-e a lélek megsemmisülésének tana?

Biblikus-e az univerzalizmus/egyetemes üdvösség tana?

Mit nevezünk nyílt teizmusnak?

Mit takar az utolsó idők preterista szemlélete?

Mit jelent a szinoptikus probléma?

Mi az ariánizmus?

Mit jelent az elmélkedő ima?

Mit jelent a kontemplatív (elmélkedő) spiritualitás?

Mit jelent a dualizmus?

Mit jelent a JEDP elmélet?

Mi az erkölcsi relativizmus?

Mi az a panteizmus?

Mit jelent a pelagiánizmus és a szemipelagiánizmus?

Mi az a politeizmus?

Mit mond a Biblia a bővölködés evangéliumáról?

Mit jelent a redakciókritika és a magasabb kritika?

Mit jelent az pontosan, hogy valaki elhagyja a hitét, és miben nyilvánul ez meg?

Mit nevezünk keresztségi újjászületésnek?

Mit jelent a halottak keresztsége?

Mit jelent a kollektív megváltás fogalma?

Mit értünk feltételes biztonság alatt?

Mit értünk kulturális relativizmus alatt?

A dekonstrukcionista módszer vajon a Biblia helyes értelmezési kísérlete?

Hit-gyógyítók tényleg vannak? A hit-gyógyítók ugyanazzal az erővel gyógyítanak, mint egykoron Jézus Krisztus?

Mit értünk az egyetemes megváltás evangéliuma alatt?

Mi az a szent kacaj?

Jézus valóban Mihály arkangyal?

Jézus Krisztus és Sátán valóban testvérek volnának?

Mit tanít a Kingdom Now?

Mit jelent a Latter Rain-mozgalom?

Mi a liberális keresztény teológia?

A személyes prófécia koncepciójának van bibliai alapja?

A Jézus vérére való hivatkozás valóban egy bibliai tanítás?

Mi az a posztmodern kereszténység?

Tényleg erő rejlik a pozitív gondolkodásban?

Ki az ég királynője?

Mit értünk szekuláris vagy világi humanizmus alatt?

Mi a szellemi formálódás mozgalom?

Mi az a Swoon-elmélet? Jézus Krisztus valóban túlélte a keresztrefeszítést?

Mi az a Toronto-áldás?

A Word of Faith-mozgalom rendelkezik bibliai alappal?


Tévtanításokkal kapcsolatos kérdések