Tévtanításokkal kapcsolatos kérdések


Mi az ateizmus?

Mi az agnoszticizmus?

Biblikus-e a lélek megsemmisülésének tana?

Biblikus-e az univerzalizmus/egyetemes üdvösség tana?

Mit nevezünk nyílt teizmusnak?

Mit takar az utolsó idők preterista szemlélete?

Mit jelent a szinoptikus probléma?

Mi az ariánizmus?

Mit jelent az elmélkedő ima?

Mit jelent a kontemplatív (elmélkedő) spiritualitás?

Mit jelent a dualizmus?

Mit jelent a JEDP elmélet?

Mi az erkölcsi relativizmus?

Mi az a panteizmus?

Mit jelent a pelagiánizmus és a szemipelagiánizmus?

Mi az a politeizmus?

Mit mond a Biblia a bővölködés evangéliumáról?

Mit jelent a redakciókritika és a magasabb kritika?


Tévtanításokkal kapcsolatos kérdések