settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az elmélkedő ima?

Válasz


Mindenekelőtt az „elmélkedő ima” fogalmát szükséges definiálnunk. Az elmélkedő ima nem pusztán „imádság alatti elmélkedést” jelent. A Biblia arra tanít, hogy imádkozzunk az értelmünkkel, azaz az elménkkel (1Kor 14:15), tehát az imának szükségszerűen részét kell, hogy képezze az elmélkedés is. De az értelemmel történő imádkozás nem ugyanaz, mint amilyen jelentéssel az „elmélkedő ima” (kontemplatív ima) fogalma bír. Az elmélkedő ima a Bibliával ellenkező számos elvet és gyakorlatot elfogadó ún. Emerging Church Movement mozgalom elindulásával terjedt el és vált népszerűvé. Az elmélkedő ima is egyike e bibliátlan gyakorlatoknak.

Az elmélkedő ima meditációs gyakorlat, ahol az imádkozó egy szóra koncentrál, és azt ismételgeti újra meg újra az imádkozás alatt. Habár a különböző csoportok más-más formában gyakorolják, vannak köztük hasonlóságok. Az elmélkedő imánál az illető kiválaszt egy szent szót, amely szimbolizálja azt a szándékát, hogy találkozzon Isten jelenlétével és cselekvő erejével. Az imádkozók általában kényelmesen ülve elhelyezkednek, behunyják a szemüket, elcsendesednek, majd kimondják a szent szót. Amikor valamilyen más gondolatuk támad, újra visszatérnek a szent szó ismételgetéséhez.

Noha mindez ártatlan gyakorlatnak tűnhet, az efféle imádkozásnak semmiféle bibliai alapja nincsen, sőt, éppen az ellenkezője annak, amit a Biblia mond az imádkozásról. „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4:6) „Azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. (Jn 16:23-24) Ezekből és más igeversekből is világosan kitűnik, hogy az imádság értelmes kommunikáció Istennel, nem pedig ezoterikus, misztikus meditáció.

Az elmélkedő ima célja egyfajta misztikus istenélmény átélése. A miszticizmus teljes mértékben szubjektív, és semmilyen igazságra vagy tényre nem támaszkodik. Márpedig Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy hitünket és egész életünket az Igazságra alapozzuk. Istenről szerzett ismereteink tényeken nyugszanak, aki ezzel szemben fölébe helyezi a tapasztalati ismeretet a Bibliának, az nem tartja magát a Biblia zsinórmértékéhez.

Az elmélkedő ima semmivel sem különb a keleti vallások és New Age-es szekták meditációs gyakorlatainál. Leglelkesebb hívei a különböző vallásokhoz tartozók közti szellemi nyitottságot szorgalmazzák, és azt hirdetik, hogy sokféle ösvény vezet az üdvösségre, még ha Krisztus azt állította is, hogy Ő az egyetlen út (Jn 14:6). Az elmélkedő imának az a formája, ahogyan azt az Emerging Church Movement mozgalom gyakorolja, ellenkezik a bibliai kereszténységgel, éppen ezért feltétlenül kerülendő.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az elmélkedő ima?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries